Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar an tÚdarás Inniúil chun torann aerárthaí a rialáil ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Ethna Felten

Teachtaireacht fáilte ó Stiúrthóir an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí

Bunaíodh An tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (ANCA) mar Stiúrthóireacht neamhspleách agus leithligh laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall i 2019. Chuir ár n-obair go dtí seo an fheidhm neamhspleách sin i bhfeidhm.

Ethna Felton

Croífhoireann ANCA

Sanntar reachtaíocht d’fheidhmeanna an údaráis inniúil do Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall a fhaigheann cúnamh ó chroífhoireann foirne ainmnithe chun cuidiú le comhlíonadh a cuid dualgas. Tugann saineolaithe speisialaithe tacaíocht agus cuireann siad le foireann an Údaráis Inniúil nuair is gá chun a chinntiú go gcomhlíontar a fheidhmeanna de réir rialacha agus nósanna imeachta na reachtaíochta.

 

 

DAil

Cúlra Reachtaíochta

Leagtar síos sa Rialachán (AE) 598/2014, sa chás go bhfuil fadhb thorainn aitheanta, rialacha ar an bpróiseas atá le leanúint chun srianta oibriúcháin a bhaineann le torann a thabhairt isteach ar bhealach comhsheasmhach ar bhonn aerfoirt-go-aerfort, chun an aeráid thorainn a fheabhsú agus chun líon na ndaoine a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag torann aerárthaí orthu a theorannú nó a laghdú, i gcomhréir leis an Cur Chuige Cothrom a d’fhorbair an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO).