Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar an tÚdarás Inniúil chun torann aerárthaí a rialáil ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Aircraft Noise CA team photo 2

Eolas Fúinn

Ainmnítear Comhairle Contae Fhine Gall mar an tÚdarás Inniúil chun torann aerárthaí a rialáil ag Aerfort Bhaile Átha Cliath san Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.  Bronntar éifeacht bhreise sa reachtaíocht seo ar Rialachán (AE) 598/2014 a bhaineann le haerfoirt ina bhfuil breis agus 50,000 gluaiseacht aerárthaí sibhialta gach bliain féilire. Is é Aerfort Bhaile Átha Cliath an t-aon aerfort in Éirinn a bhaineann an tairseach seo amach.

 

 

Aircraft Noise Competent Authority

An tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí Cad a dhéanaimid

Tá an tÚdarás Inniúil freagrach as cinntiú go ndéantar torann a ghineann gníomhaíocht aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a mheasúnú de réir reachtaíocht an AE agus na hÉireann agus as cur i bhfeidhm an Cur Chuige Cothrom maidir le bainistiú torainn aerárthaí sa chás go n-aithnítear fadhb thorainn nó fadhb thorainn fhéideartha ag an Aerfort.

DAil

Cúlra Reachtaíochta

Leagtar síos sa Rialachán (AE) 598/2014, sa chás go bhfuil fadhb thorainn aitheanta, rialacha ar an bpróiseas atá le leanúint chun srianta oibriúcháin a bhaineann le torann a thabhairt isteach ar bhealach comhsheasmhach ar bhonn aerfoirt-go-aerfort, chun an aeráid thorainn a fheabhsú agus chun líon na ndaoine a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag torann aerárthaí orthu a theorannú nó a laghdú, i gcomhréir leis an Cur Chuige Cothrom a d’fhorbair an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO).

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall