Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar an tÚdarás Inniúil chun torann aerárthaí a rialáil ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Tugadh comhairliúchán poiblí ar Thorann Aerárthaí chun críche an 28 Feabhra 2022. Is féidir aighneachtaí a athbhreithniú ag consult.fingal.ie

Ethna Felten

Teachtaireacht fáilte ó Stiúrthóir an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí

Is ionann an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (ANCA) agus Stiúrthóireacht ar leith agus neamhspleách laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall.

Tá ANCA tiomanta do sheirbhís thrédhearcach, chóir d’ardchaighdeán agus seirbhís lena mbaineann an mhoill is lú a chur ar fáil. 

DAil

An méid atá sa Reachtaíocht

Féachtar trí reachtaíocht um thorann aerárthaí na hEorpa agus na hÉireann a chinntiú go mbeidh forbairt inbhuanaithe iompair aer tomhaiste agus bearta á dtabhairt isteach a bheidh dírithe ar thionchar torainn ó aerárthaí a laghdú chun caighdeán saoil na saoránach sa cheantar máguaird a choinneáil mar atá nó a neartú.