Folúntais Reatha agus Torthaí

Folúntais Reatha

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall do na folúntais seo leanas: 

Post Eolais Dáta Deiridh

Oifigeach Riaracháin

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 23 Feabhra 2024

Oifigeach Sinsearach Foirne

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 23 Feabhra 2024

Oifigeach Foirne

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 23 Feabhra 2024

Ailtire Feidhmiúcháin Sinsearach Sealadach

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 23 Feabhra 2024

Suirbhéir Cainníochta Feidhmiúcháin

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 23 Feabhra 2024

Garda Tarrthála Trá

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 16 Feabhra 2024

Aturnae Feidhmiúcháin

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 9 Feabhra 2024

Bainisteoir Riaracháin an Chláir Spóirt

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 9 Feabhra 2024

Ceannaire Tionscadail CF

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE Dé hAoine 9 Feabhra 2024

Oifigeach Feidhmiúcháin Bithéagsúlachta

Oifigeach Cúnta Bithéagsúlachta

 

HTTPS://CAREERS.FINGAL.IE

Dé hAoine 9 Feabhra 2024

Maor Scoile Cúltaca Sealadach

Maor Scoile Buan

 WWW.FINGAL.IE/SCHOOL-WARDEN 

Dé hAoine 9 Feabhra 2024

 

 

Is Fostóir Comhdheiseanna í gComhairle Contae Fhine Gall.

Dícháileofar canbhasáil go huathoibríoch

Cén fáth a bheith ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall?

Freastlaíonn Comhairle Contae Fhine Gall ar limistéar 452 ciliméadar cearnach lastuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath, a chuimsíonn pobail tuaithe, uirbeacha agus fo-uirbeacha agus ina bhfuil roinnt príomhghnéithe bonneagair náisiúnta agus réigiúnach, lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath agus an Campas Náisiúnta Spóirt.

Tá daonra borrach de 296,214 i bhFine Gall arb ionann é, de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 2016, agus méadú 8.1% ón gcomhaireamh deiridh. Tá an mheánaois is ísle againn in Éirinn chomh maith agus tá sí ar cheann de na contaetha is éagsúla ó thaobh eitneachta agus cultúir de.

Tá an Chomhairle freagrach as forbairt shóisialta, eacnamaíoch, bhonneagair agus chultúrtha chontae Fhine Gall. Cuirimid raon leathan seirbhísí ar fáil dár saoránaigh lena n-áirítear saoráidí pobail agus fóillíochta, tithíocht, pleanáil, seirbhísí comhshaoil, cothabháil, uisce, bealaí iompair, agus tacaíocht ghnó gan ach roinnt a lua.

Is údarás áitiúil dinimiciúil, réamhghníomhach sinn, ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin atá romhainn agus ag teacht ar bhealaí nua chun a chinntiú gurb í Fine Gall an rogha áit in Éirinn le cónaí, cuairt a thabhairt uirthi agus gnó a dhéanamh ann.

Trí dhul i mbun oibre le Comhairle Contae Fhine Gall beidh an deis agat taithí a fháil i gcroílár an rialtais áitiúil agus fíordhifríocht a dhéanamh dár gcontae. Is cuma cén ról atá agat, beidh páirt ríthábhachtach agat chun an uaillmhian sin a bhaint amach mar bhall d’fhoireann tiomanta de bheagnach 1,500 duine.

Más mian leat difríocht dhearfach a dhéanamh don phobal is óige in Éirinn ba mhaith linn cloisteáil uait.

Breathnaigh le do thoil ar na físeáin thíos a léiríonn na róil éagsúla laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall.

Kevin Halpenny - Senior Parks Superintendent

Emer O'Gorman

Colin Gallagher

Sinead Fox

Robert Burns

Caitríona Geraghty - Sports Development Officer with Fingal County Council

Lifeguards

Gerry McDermott - Media And Communications Manager with Fingal County Council

Helena Bergin