alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Clonsilla

Cluain Saileach

Sráidbhaile lán beochta i mBaile Átha Cliath 15

 

Discover More

53.383380773427, -6.4227999306725

OPEN GOOGLE MAP

Fáilte go dtí Cluain Saileach

Is bruachbhaile amuigh de Bhaile Átha Cliath i bhFine Gall é Cluain Saileach. Sráidbhaile beag ba ea Cluain Saileach sa taobh istigh den chuid thiar de Chontae Bhaile Átha Cliath tráth dá raibh, ach anois is ceantar cónaitheach fo-uirbeach mór é, agus tá féiniúlachtaí dá gcuid féin ag Ongar agus ag dúichí eile anois.

Castleknock/Luttrellstown Castle

Bain taitneamh as an saol ag Caisleán Bhaile Lotrail

Is é an 15ú haois an dáta atá luaite leis an gcaisleán agus leis an eastát mórthaibhseach seo, agus tá galfchúrsa, raon gailf agus clubtheach ar chaighdeán craobhchomórtais ann.

Tá neart deiseanna ar an 567 acra tabhairt faoi imeachtaí éagsúla lena n-áirítear iascaireacht, boghdóireacht, marcaíocht ar chapall, lámhach targaidí, turais stairiúla agus siúlóidí dúlra. Is féidir an réadmhaoin seo a fháil ar cíos le haghaidh cóiríocht taistil, bainiseacha, imeachtaí corparáideacha agus comhdhálacha.

Millennium Park

Páirc na Mílaoise

Tá an pháirc seo suite i gcroílár cheantar Bhaile Átha Cliath 15 d’Fhine Gall, agus is taitneamhacht iontach do phobal na háite é. Tá áit súgartha sa pháirc atá feiliúnach do pháistí de gach aois.

Tá sé lonnaithe breá cóngarach do stáisiúin traenach Chluain Saileach agus Chúil Mhín, agus tá roinnt seirbhísí bus ag freastal ar an gceantar freisin, rud a chiallaíonn gur furasta dul chomh fada le agus cuairt a thabhairt ar an bpáirc.

All Rights Reserved © Fingal County Council