Atrium

Eolas Faoin gComhairle

Discover More

Údarás Áitiúil sinn atá suite lastuaidh de Bhaile Átha Cliath agus tá ár n-oifigí suite i Sord agus Baile Bhlainséir. Freastalaímid ar láthair thíreolaíoch 448 ciliméadar cearnach a chuimsíonn pobail tuaithe, uirbeacha agus bhruachbhailteacha agus tá roinnt príomhghnéithe ann de bhonneagar náisiúnta agus réigiúnach, Aerfort Bhaile Átha Cliath ina measc 

In 2019, tá Comhairle Contae Fhine Gall ag ceiliúradh 25 bliain a bheith curtha siar ón mbliain ar bunaíodh í, 1994, tar éis do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath a bheith roinnte ina trí údarás áitiúla ar leith.