Arts Strategy

Straitéis Ealaíon

Discover More
FINGAL_ARTSPLAN_2013_Innerwork-3

Plean Ealaíon Fhine Gall 2013-2017

Cuireann ár straitéis do na healaíona le rath an Phlean 2006-2010, neartaíonn sé é agus déanann sé forbairt air. Déanann sé forbairt chomh maith ar rath agus próifíl na forbartha ealaíon i bhFine Gall trí fhorbairt bheartais, cláreagrú nuálach, deachleachtas, agus smaointeoireacht agus meastóireacht chriticiúil.

Art Strategy

Choimisiúnaigh an Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall scannán beoite mar chuid den snáithe cumarsáide don Phlean Ealaíon 2013-17. Ba é aidhm an scannáin aird a tharraingt ar luach na healaíon i bhFine Gall ar bhealach físiúil

fingalartsplan_2006

Plean Ealaíon Fhine Gall 2006-2010