8: Cuairt feirme

Newbridge House Bench

Tá cuid den talamh talmhaíochta is fearr in Éirinn i bhFine Gall le go leor glasraí agus arbhair a tháirgeadh sa cheantar.

Beidh cuairteoir ar an gceantar buailte ag na machairí móra talún talmhaíochta a sholáthraíonn slí bheatha do mhuintir na háite agus cuid den bhia úr is fearr in Éirinn.

Is féidir le teaghlaigh atá ag iarraidh fíor-eispéiris phearsanta a fháil cuairt a thabhairt ar fheirm i mbun oibre. Cuireann teach agus feirm Dhroichead Nua, in aice le Domhnach Bat traidisiún agus trádáil ar fáil. Tá an teach é féin oscailte le haghaidh turais do chuairteoirí agus is é an áit don fheirm oibre atá oscailte don phobal teacht agus na hainmhithe a fheiceáil go gar.

Feirm i mbun oibre, tá bó, gabhair, muca, lachain, caoirigh agus capaill i dTeach an Dhroichead Nua agus beidh lá iomlán gníomhaíochta ar fáil don teaghlach atá ag iarraidh léargas níos mionsonraithe a fháil ar cad atá i gceist le saol na tuaithe.