Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Straitéis Socheacnamaíoch Bhaile Brigín

Táthar tar éis Plean Athnuachana Socheacnamaíoch Bhaile Brigín a sheoladh. 

Thosaigh an tionscadal go foirmiúil i mí na Bealtaine agus Grúpa Ceannaireachta an-láidir curtha i bhfeidhm.  Reáchtáladh ceardlanna i rith mhíonna an tSamhraidh a rinneadh i gcomhar le 60 geallsealbhóir ó 40 ghrúpa pobail, deonacha, reachtúla agus neamhreachtúla.

Reáchtáladh plean rannpháirtíochta poiblí an-rathúil i mí na Samhna agus mí na Nollag agus thug os cionn 4,000 duine a dtuairim faoi thodhchaí Bhaile Brigín.

Chabhraigh na ceardlanna seo leis na réimsí sonracha a shainiú laistigh de na téamaí straitéiseacha a raibh gá ann aghaidh a thabhairt orthu agus cuireadh próiseas iomlán rannpháirtíochta poiblí 360 céim ar siúl go déanach i mí na Samhna chun cur le forbairt na straitéise.

Tá fís uaillmhianach nua don bhaile leagtha amach sa straitéis agus tá raon tionscnamh éagsúil ann faoin bplean athnuachana €20 milliún.