Ealaíon agus Cultúir

Éire Ildánach

Clár Éire Ildánach 2017- 2022

Éire Ildánach an tionscnamh de chuid an Rialtais a eascraíonn le hoidhreacht ó Éire 2016 – tionscnamh cúig bliana, ó  2017 go 2022, a chuireann cruthaitheacht i gcroílár bheartas poiblí. Is tionscnamh ard-leibhéal, ard-uaillmhian, uile-rialtais  é chun cruthaitheacht a chur i gcroílár saol an náisiúin chun ár n-acmhainneacht chruthaitheach iomlán a bhaint amach le chéile, inár saol pearsanta agus inár n-institiúidí.

Faigh amach níos mó faoi, anseo

Is cuid de Chlár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann é Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022. Tugann an straitéis seo creat i gcomhair idirbheartaíochta reatha idir an pobal, na gairmithe cruthaitheacha agus Comhairle Contae Fhine Gall.  Tugann sé tacaíocht d’fhorbairt réimse tionscnaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha a dtabharfaidh deiseanna do shaoránaigh ar fud na tíre chun a n-acmhainn go léir a bhaint amach.  

Faigh amach níos mó faoi, anseo

Cruinniú na nÓg 2020 Fhine Gall – Glao Oscailte

Tá áthas ar Chomhairle Contae Fhine Gall glao oscailte a fhógairt ar ealaíontóirí, ar chleachtóirí cruthaitheacha, ar eagraíochtaí ealaíon agus ar phobail chruthaitheacha/chultúrtha iarratais a chur isteach ar Chruinniú na nÓg 2020 mar chuid de Chlár Éire Ildánach Fhine Gall. Is féidir imeachtaí aonuaire a chur ar siúl an 13 Meitheamh nó féadfaidh siad a bheith bunaithe ar thionscadail agus an toradh deiridh a thaispeáint ag imeacht poiblí saor in aisce an 13 Meitheamh. Tabharfar dámhachtainí suas go huasmhéid €2,000

An spriocdháta faoinar gá tairiscintí a chur isteach: An 20 Márta 2020

Is féidir an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le [email protected]

 

Dámhachtainí Thionscadal Fhine Gall Ildánach 2020

Mar chuid de chlár Éire Ildánach 2020 Fhine Gall, iarrann Comhairle Contae Fhine Gall iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí a bhfuil tionscadail seachbhrabúsacha acu a dhéanann iniúchadh cruthaitheach ar cheann amháin ar a laghad de na téamaí seo a leanas;

  • Folláine agus Cultúr an Phobail
  • Oidhreacht (a bhféadfadh a bheith ar áireamh ann taiscéalaíocht stairiúil)
  • Ceol
  • STEAM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, na healaíona agus matamaitic)
  • An Ghaeilge

Tabharfar tús áite do thionscadail a chomhcheanglaíonn dhá théama nó níos mó 

Meastar go mbronnfar sraith dámhachtainí ar fiú thart ar €3,000 - €10,000 iad.

Agus é dírithe ar fhéiniúlacht, ar chultúr agus ar shaoránacht, tá an Clár Éire Ildánach tiomanta do thacaíocht bhríoch a sholáthar do dhaoine aonair agus do ghrúpaí cruthaitheacha ó gach disciplín.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi Dámhachtainí Thionscadal Chruthaitheach Fhine Gall 2020 a fháil trí ríomhphost a chur chuig [email protected].

Faigh amach níos mó anseo

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall