Leabharlanna

Aimsigh Leabharlann

Tá deich leabharlann i bhFine Gall. Roghnaigh ón liosta thíos chun fáil amach faoina bhfuil ar fáil i do leabharlann áitiúil. Tá leabharlann taistil againn freisin chomh maith le seirbhís do dhaoine atá gafa sa teach. Féach ar léarscáil idirghníomhach d

Aimsigh Leabharlann
Balbriggan Library

Uaireanta Oscailte 

Luan: 9.45am-5.00pm
Céadaoin: 9.45am-8.00pm 
Máirt agus Déardaoin: 1.15pm-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: dúnta Satharn agus Luan

 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
2 ríomhaire catalóige ar líne don phobal
15 ríomhaire don phobal. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha
Ríomhaire Tástála Teorice Tiomána ar fáil le haghaidh cleachtadh
Wi-fi agus Idirlíon saor in aisce

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig 

Limistéir staidéir do dhaoine fásta agus do dhaoine fásta óga
Seomraí Cruinnithe/Léachtaí
Spás taispeántais
Bailiúchán Staire Áitiúla
Bailiúchán Léitheoireachta Folláine
Trealamh oideachais Asperger/Uathachais

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Ríomhaire le teicneolaíocht chúnta
Deasca ar leibhéil scoilte
Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8704401
(01) 8704402

Roinn Tagartha
Fón: (01) 8704404
(01) 8704405

Rannóg Óige
Fón: (01) 8704403

Blanchardstown Library

Uaireanta Oscailte 

Luan go Déardaoin: 9.45am-8.00pm

Aoine agus Satharn: 9.45am-5.00pm

Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail

Ríomhairí. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha

WiFi agus idirlíon saor in aisce

Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig   [email protected]   agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig  [email protected]

Nuachtáin laethúla

Irisí / Tréimhseacháin

Léitheoir micreascannáin

Spás staidéir

Áit súgartha do pháistí

Seomraí cruinnithe 

Spás taispeántais

Seomra ríomhscileanna le teicneolaíocht chúnta

Bailiúchán staire áitiúla

Europe Direct Information Centre (www.europedirect.ie)

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas

Teicneolaíochtaí cúnta

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8905563

                       

Roinn tagartha

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8905784

Baldoyle Library

De bharr oibreacha cothabhála riachtanacha, beidh seirbhísí i leabharlann Bhaile Dúill teoranta do sheirbhísí áirithinte amháin ar nós earraí a fháil ar iasacht agus a chur in áirithe etc.  Ní bheidh seirbhísí priontála & fótachóipeála, deasca staidéir agus áiseanna ríomhaireachta ar fáil go dtí Aibreán 2022, áfach.  Féadfaidh pátrúin na leabharlainne leanúint ar aghaidh ag rochtain seirbhísí fótachóipeála, priontála agus ríomhaireachta ag leabharlanna Mhullach Íde agus Bhinn Éadair in aice láimhe. Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.

Uaireanta Oscailte

Luan: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-8.00pm
Máirt agus Déardaoin: 1.15pm-8.00pm
Céadaoin, Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan  

Áiseanna

Bailiúcháin do dhaoine fásta, do dhaoine fásta óg agus do pháistí

DVDanna, closleabhair agus bailiúcháin le cló mór

Leabharlann tagartha agus áis staidéir

Rochtain idirlín, WiFi agus áiseanna teicneolaíocht faisnéise

Priontáil  agus Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig  [email protected]  agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig  [email protected]

Cuairteanna ranga agus blociasachtaí do mhúinteoirí

Nuachtáin

Iasachtaí irisí

Spás taispeántais (gearrtar táillí áirithintí air)

Seomraí cruinnithe (gearrtar táillí áirithintí air)

Eolas ar stair áitiúil

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Leithris phoiblí agus do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8906793

 

Telephone: (01) 8906793

Donabate Library

Uaireanta Oscailte

Luan agus Céadaoin:  1.15pm - 8.00pm
Máirt, Déardaoin, Aoine agus Satharn:  9.45am - 1.00pm  agus 1.45pm - 5.00pm

Dúnta don lón 1pm-1.45pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan  

Áiseanna

Leabharlann do Dhaoine Fásta
Leabharlann do Pháistí
Roinn na nDéagóirí
Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
Ríomhairí. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha
WiFi agus idirlíon in aisce
Seomra ciúin ina bhfuil teicneolaíocht chúnta agus clár cliste
Leabhair thagartha
Leabhair le cló mór
Tréimhseacháin, Nuachtáin, Foirmeacha Iarratais,
DVDanna, Dlúthdhioscaí, Cluichí ríomhaire, Closleabhair

Fótachóipeáil, priontáil agus scanadh trí Surfbox http://goo.gl/2lJxxz  (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Le doiciméad a phriontáil le Surfbox, cuir an doiciméad ar ríomhphost chuig
Roghnaigh dubh agus bán nó daite mar seo
Dubh agus Bán  :  [email protected]
Daite:  [email protected]

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Leithris phoiblí

Déan teagmháil leis an leabharlann

Ríomhphost:   [email protected]
Fón:  01-8905609

Garristown Library

Uaireanta Oscailte 

Luan agus Céadaoin:   1.45pm-5.00pm  agus 5.30pm-8.00pm

Máirt agus Déardaoin: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm

Aoine agus Satharn: Dúnta

Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan

Áiseanna

Ríomhairí le rochtain in aisce ar an idirlíon. 

Bunachar sonraí ar líne

Facs (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Spás staidéir

Spás cruinnithe

Spás beag taispeántais

Eolas ar an stair áitiúil agus phobail

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Teicneolaíocht chúnta: méarchlár agus luchóg

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8355020

Facs: (01) 8355020

Howth Library

Uaireanta Oscailte 

Luan agus Céadaoin:                 1.15pm-8.00pm.

Máirt, Déardaoin, Aoine agus Satharn:  9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan

Áiseanna

Leabharlann do dhaoine fásta

Leabharlann do pháistí

Roinn na ndéagóirí 

Rochtain ar an idirlíon

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Leabhair thagartha

Leabhair le cló mór

Tréimhseacháin, nuachtáin, foirmeacha iarratais

Comhaid Staire Áitiúla

DVDanna, dlúthdhioscaí, cluichí ríomhaire, leabhair thaifeadta

Eolas don phobal

 

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón:   (01) 8905026

Facs:  (01) 8322277

Malahide Library

Uaireanta Oscailte

Luan go Déardaoin: 9.45am-8.00pm

Aoine agus Satharn: 9.45am – 1pm and 1.45pm – 5pm 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail

Ríomhairí. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha

WiFi agus idirlíon saor in aisce

Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig   [email protected]  agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig  [email protected]

Spás staidéir
Seomra léachta
Spás taispeántais

Bailiúchán staire áitiúla

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Teicneolaíocht chúnta

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8704430 nó (01) 8704431

Rush Library

Uaireanta Oscailte

Luan agus Céadaoin: 1.15pm-8.00pm

Máirt: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-8.00pm

Déardaoin, Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm

Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail

Ríomhairí. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha

WiFi agus idirlíon saor in aisce

Facs (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)

Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig  [email protected]

agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig  [email protected]

Spás staidéir

Seomra cruinnithe

Spás taispeántais

Bailiúchán staire áitiúla

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8708414

Skerries Library

Obair athchóirithe

Dhún Leabharlann Skerries don phobal an 20 Meán Fómhair chun an foirgneamh a ullmhú don obair athchóirithe agus don síneadh, a thosaigh i mí Dheireadh Fómhair.

Táimid inár n-áitribh shealadacha ar 56 Shráid na hEaglaise (in aice le Supervalue) anseo .

Uaireanta Oscailte

Leanfaidh an tseirbhís leabharlainne soghluaiste ag soláthar seirbhíse do Skerries ag na stadanna seo a leanas:

• Ardla Cottages, Skerries - stad poiblí - Tráthnóna Dé Luain 2: 30-3: 30 uair sa mhí

• Mourne View Skerries - stad poiblí - tráthnóna Dé Céadaoin 2: 00-3: 00 dhá uair sa mhí

• Shenick, Skerries - stad poiblí - tráthnóna Dé Céadaoin 3: 00-4: 00 dhá uair sa mhí

• Milverton NS i Skerries uair sa mhí.

Déan teagmháil leis an  Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8905671

Swords Library

Uaireanta Oscailte

Luan go Déardaoin: 9.45am-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
Ríomhairí. Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha
WiFi agus idirlíon saor in aisce
Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís) 
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig   [email protected]  agus 
cuir doiciméad dubh agus bán chuig   [email protected]

Spás staidéir 
Spás taispeántais
Roinn staire áitiúla

  

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí 
Teicneolaíochtaí cúnta 

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  swordsl%69%62%72ar%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]
Fón: (01) 8905894 nó (01) 8905582

 

 

Mobile Library Van

Uaireanta oscailte/oifige

Luan go hAoine: 9.00am-1.00pm agus 1.45pm-5.15pm

Bíonn seirbhís na leabharlainne taistil ar fáil ar maidin agus san iarnóin ó Luan go Déardaoin in os cionn 60 ionad de réir amchlár míosúil.

Féach anseo go chun ionaid agus amanna a fháil.

Bíonn an Leabharlann Taistil DÚNTA i rith mhí Iúil agus mhí Lúnasa.

Áiseanna

Ceithre fheithicil leabharlann taistil 

Leabhair do dhaoine fásta, do dhaoine fásta agus do pháistí 

DVDanna, dlúthdhioscaí agus leabhair thaifeadta

Roinn tagartha

Inrochtaineacht

Trí fheithicil atá oiriúnach do chathaoireacha rothaí

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost:  [email protected]

Fón: (01) 8221564 (01) 8906719 (Luan go hAoine 9.00am -1.00pm agus 1.45pm-5.15pm)

 

Cá gcuirimid an tseirbhís ar fáil?

Is féidir linn leabhair a thabhairt chuig:

  • do theach féin
  • ospidéal
  • tithe altranais agus ionaid chúraim 

Céard is féidir linn a thabhairt chomh fada leat?

Tá rogha mhór ar fáil agus is féidir linn iad seo a leanas a thabhairt chomh fada leat:

  • leabhair ficsin agus neamhfhicsin
  • leabhair le cló mór
  • leabhair thaifeadta 
  • dlúthdhioscaí ceoil
  • DVDanna

Cathain a bhíonn an tseirbhís ar fáil? 

Aoine: 9.30am-1.00pm

Teagmháil

Ríomhphost:  %68ou%73eb%6fundli%62ra%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Fón: (01) 860 4290 nó (01) 8704425

Saorghlao: 1850 211466 (Luan go hAoine, 9.30am-5.00pm)