Pobal agus Spóirt

Bainistíocht Cuibhreann

Páirceanna, Gairdíní agus Spásanna Oscailte

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall thart ar 900 garraí scóir ar cheithre láthair dhifriúla ar fud an Chontae a bhainistiú. Tá trí láthair dár gcuid suite sa Chontae Thuaidh ag Tuirbhé i nDomhnach Bat, Na Sceirí agus Baile Brigín. Tá an ceathrú láthair ag Baile an Phaoraigh, gar do Mhullach Eadrad i mBaile Átha Cliath 15.

Tá garraithe scóir ar thrí mhéad dhifriúla ar fáil ar cíos: 50m.ch., 100m.ch. agus 200m.ch. (Níl na garraithe scóir 200m.ch. ar fáil ach ar láithreacha Bhaile Brigín agus Thuirbhé). Fágann sin go bhfuil garraí scóir ar fáil a fheileann gach leibhéal spéise, cleachtaidh agus ama le caitheamh leis.

 

Faoi láthair tá Coistí Garraithe Scóir an-ghníomhach ag feidhmiú ar láithreacha na ngarraithe scóir. Déanann na coistí seo ionadaíocht ar son sealbhóirí garraithe scóir agus cuireann siad leas na sealbhóirí sin chun cinn. Ní mór do gach sealbhóir garraí scóir a bheith ina bhall dá Choiste Garraí Scóir. An táille bhliantúil atá ar bhallraíocht ná €10. Níl le híoc ach táille €10 amháin beag beann ar líon na ngarraithe scóir a bheadh ar cíos ag duine. Oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall go dlúth le Coistí Garraithe Scóir agus iad ag déileáil le haon saincheist a bheadh le réiteach.

I 2020 tá pleananna againn arís chun obair go dlúth leis na gcoistí chuibhrinn chunn feabhsúcháin do gach láthair a Sholáthar a chiallaíonn go mbeidh buntáistí méadaithe agus taitneamh bainte ó na gabhálaí paintéar ar fad.

 

An bhfuil Garraí Scóir agat faoi láthair? An bhfuil suim agat do Gharraí Scóir a athnuachan do 2020?

Beidh tréimhse athnuachana 2020 ann Dé Céadain an 1ú Eanáir 2020 go dtí Dé hAoine an 31ú Eanáir 2020.

  1. Comhlánaigh an Fhoirm Athnuachana Garraí Scóir - AL2.
  2. Comhlánaigh an comhaontú bán ceadúnais le d’ainm, do sheoladh, ainm na scéime garraí scóir, agus d’uimhir garraí scóir. Ná dearmad an Comhaontú a shíniú agus dáta agus síniú duine eile mar fhinné a bheith curtha leis.
  3. Glaoigh ar an Oifig Airgeadais ag 01 8905309 nó ar 01 890 5154, déan an íocaíocht chuí i leith an gharraí scóir mar aon le Táille an Choiste Garraí Scóir de €10.
  4. Seol na foirmeacha comhlánaithe mar aon le cruthúnas íocaíochta chuig Chomhairle Contae Fhine Gall, Rannóg na nOibríochtaí (Garraithe Scóir), Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 roimh an dáta deiridh.

Níl Garraí Scoir agat faoi láthair? An bhfuil suim agat Garraí Scóir a fháil ar cíos uainn do 2020?

Glactar le hiarratais nua ar bhonn leathbhliana. Beidh ligean luathshéasúir do 2020 ar siúl ón Dé Céadain an 1ú Eanáir 2020 go dtí Dé hAoine an 31ú Eanáir 2020..

  1. Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais Garraí Scóir –AL1.
  2. Seol an fhoirm chomhlánaithe chuig Chomhairle Contae Fhine Gall, Rannóg na nOibríochtaí (Garraithe Scóir), Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 roimh an dáta deiridh.

Beimid i dteagmháil leis na hiarrthóirí nua ar fad nuair a bheidh an dáta deiridh ligin a bhaineann caite.

 

 

Ceadúnais na Bliana 2020 agus na Táillí Bainteacha

Allotment Schedule of Conditions 2020

Allotment Agreement 2020

AL1 – Foirm Iarratais Maidir Le Geadán Talún

AL2– Foirm Iarratais maidir le Geadán Talún
a Athnuachan

‌‌Fingal Allotments Strategy 2012 

Naisc Úsáideacha

Website: www.powerstownallotments.com

Facebook: Yes

Twitter: @powerstownallot 

Site Map: Powerstown Allotment Map

Website: www.turveyallotments.com

Facebook: Yes

Twitter: @TurveyAllotment

Site Map: Turvey Allotment Map

Website: No

Facebook: www.facebook.com/balbrigganallotments

Twitter: No

Site Map: Balbriggan Allotment Map

Website: No

Facebook: http://www.facebook.com/SkerriesAllotments

Twitter: No

Site Map: Skerries Allotment Map

Contact Us

Ríomhphost :     [email protected]
Post :       Fingal County Council, 
                      Operations Department (Allotments),
                      Civic Offices,              
                      Grove Road,
                      Blanchardstown,
                      Dublin 15,
                      D15 W638 
Teileafón:  (01) 8905595 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall