Council honour graduates from  TY Football and Fitness Course

Oifigigh Spóirt

Discover More
Students of Balbriggan Schools at the final blitz of the Schools Badminton Programme

Cláir scoilbhunaithe

Cuireann Oifig Spóirt Fhine Gall réimse ilchineálach agus fairsing cláir spóirt ar siúl i mbunscoileanna agus meánscoileanna ar fud Fhine Gall.

Fingal Festival of Football

Cláir Phobalbhunaithe

Eagraíonn Oifig Spóirt Fhine Gall clár ilchineálach imeachtaí pobalbhunaithe, Féile Pheil na gCailíní Fhine Gall, Ceardlanna Siúil Nordaigh, Sraithchomórtais Ghailf Dhá Mhaide Fhine Gall agus Oirthear na Mí agus Clár Siúil Pobail ina measc.

Safeguarding Child Protection Programmes

An Chosaint - Seachadadh na hoiliúna um an gcosaint leanaí

Cuireann Oifig Spóirt Fhine Gall cláir um chosaint leanaí ar siúl i gcaitheamh na bliana.

Fingal Community Sports Hubs

Moil Spóirt Phobail Fhine Gall

Is í aidhm an mhoil spóirt phobail ná teagmháil a spreagadh le pobail áitiúla chun cur leis an rannpháirtíocht sa Spórt agus san Achlaíocht, trí chláir spóirt nua, agus leis an oiliúint agus an fhorbairt, agus leis an gcomhpháirtíocht.

Walking football

Cláir do Dhaoine Scothaosta

Eagraítear réimse gníomhaíochtaí faoi na Cláir Daoine Fásta Breacaosta.

Powerchair Harmony Cup

Cláir spóirt do dhaoine atá faoi mhíchumas

Tá Oifig Spóirt Fhine Gall tiomanta do chláir spóirt a chur ar siúl do dhaoine faoi mhíchumas ar fud an chontae.