Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Pitches

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag [email protected] nó glaoch a chur ar (01)8905000

Seo an tuairisc reatha:

 Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht Dé hAoine 3 Samhain go dtí 10 Samhain 2023
Páirc Níl
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín    Níl
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil    Níl
Páirc Bhaile Brigín    Níl
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór    Níl
Páirc Bhaile an Ridire    Níl
Dún Eimhire (9 an taobh)    Níl
Feirm an tSéipéil    Níl
An Ros, Páirc San Caitríona     Níl
Páirc Bhaile na Sceirí    Níl
Na Sceirí, Clais Ballasta    Níl
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche    Níl
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach​    Níl
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile    Níl
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua    Níl
Mainéar Shoird, Baile Breacáin    Níl
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)    Níl
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí    Níl
Sord, Gleann Abhainn an Bharda    Níl
Móinéar na hAbhann    Níl
Coill an Droma    Níl
Ráth Aingil 1 & 2    Níl
Cois Uisce    Níl
Béal Átha Liag    Níl
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)    Níl
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara    Níl
Cill Fhiontain, Scoil Chois Bá    Níl
An Tobar Naofa    Níl
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille    Níl
Diméin Mhullach Íde    Níl
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim    Níl
Mullach Íde, Seabury    Níl
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige    Níl
Ballaí Roba    Níl
Lána Mhic Coitil    Níl
Baile Átha Liag    Níl
Páirc na Feá    Níl
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)    Níl
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag    Níl
Páirc Chúil Mhín, Verona    Níl
Páirc na Coirre Duibhe    Níl
Páirc Bhaile an Hartaigh    Níl
Latchford    Níl
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh    Níl
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L    Níl
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny    Níl
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire    Níl
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail    Níl
Teach Chainnigh/Hazelbury    Níl
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona    Níl
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10    Níl
Páirc CLG Bhaile an Tirialaigh    Níl
Páirc Cruicéid Bhaile an Tirialaigh    Níl