Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Pitches

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   [email protected]  nó glaoch a chur ar (01) 8704451.

 

 Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  7 Feabhra go 14 Feabhra 2020 

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht 7 Feabhra go 14 Feabhra 2020    
Páirc Níl Tá 
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín Níl  
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil Níl  
Páirc Bhaile Brigín Níl  
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór Níl  
Páirc Bhaile an Ridire Níl  
Dún Eimhire (9 an taobh) Níl  
Feirm an tSéipéil Níl  
An Ros, Páirc San CaitríTáa  Níl  
Páirc Bhaile na Sceirí Níl  
Na Sceirí, Clais Ballasta Níl  
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche Níl  
Image removed.
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach

Níl  
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile  
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua Níl  
Mainéar Shoird, Baile Breacáin Níl Pitch No 1 Tá 
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl) Níl  
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí Níl  
Sord, Gleann Abhainn an Bharda Níl  
Móinéar na hAbhann Níl  
Coill an Droma Níl  
Ráth Aingil 1 & 2 Níl  
Cois Uisce Níl  
Béal Átha Liag  
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta) Níl  
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara Open Space Níl  Seagrange Park Tá 
Cill FhiTántain, Scoil Chois Bá Níl  
An Tobar Naofa Níl  
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille Níl  
Diméin Mhullach Íde Níl  
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim Níl pitch No 2 Tá 
Mullach Íde, Seabury Níl  
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige Níl  
Ballaí Roba Níl  
Lána Mhic Coitil Níl  
Páirc na Feá Níl  
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg) Níl  
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag Níl  
Páirc Chúil Mhín, VerTáa Níl  
Páirc na Coirre Duibhe Níl  
Páirc Bhaile an Hartaigh Níl  
Latchford Níl  
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh Níl  
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L Níl  
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny Níl  
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire Níl  
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail Níl  
Teach Chainnigh/Hazelbury Níl  
Páirc Cruicéid Pháirc San CaitríTáa Níl  
Páirc San CaitríTáa, BÁC 15 1-10 Níl  
Páirc Cruicéid agus CLG Bhaile an Tirialaigh Níl  

 

All Rights Reserved © Fingal County Council