Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Pitches

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag [email protected]    nó glaoch a chur ar (01)8905000

Seo an tuairisc  ó Dé hAoine 23 Meán Fómhair go dtí Dé hAoine 30 Meán Fómhair 2022

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall      
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht 23 Meán Fómhair go dtí an 30 Meán Fómhair  2022    
Páirc Níl
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín  
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil  
Páirc Bhaile Brigín  
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór  
Páirc Bhaile an Ridire  
Dún Eimhire (9 an taobh)  
Feirm an tSéipéil  
An Ros, Páirc San Caitríona   
Páirc Bhaile na Sceirí  
Na Sceirí, Clais Ballasta  
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche  
Bá Uí Cheallaigh, CLG SóisearachImage removed.  
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile  
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua  
Mainéar Shoird, Baile Breacáin  
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)  
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí  
Sord, Gleann Abhainn an Bharda  
Móinéar na hAbhann  
Coill an Droma  
Ráth Aingil 1 & 2  
Cois Uisce  
Béal Átha Liag  
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)  
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara Tá   
Cill FhiTántain, Scoil Chois Bá  
An Tobar Naofa  
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille  
Diméin Mhullach Íde  
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  
Mullach Íde, Seabury  
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  
Ballaí Roba  
Lána Mhic Coitil  
Páirc na Feá  
 
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag  Juvenille GAA Pitch Hunters Run OFF  Works being completed 
Páirc Chúil Mhín, Verona  
Páirc na Coirre Duibhe  
Páirc Bhaile an Hartaigh  
Latchford  
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L  
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny  
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire  
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail  
Teach Chainnigh/Hazelbury  
Páirc Cruicéid Pháirc San CaitríTáa  
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10  
Páirc Cruicéid agus CLG Bhaile an Tirialaigh