Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

An Mhonatóireacht Eacnamaíocha

Tuarascálacha Staidreamh agus Faisnéise

Is féidir le comhairlí monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht eacnamaíoch ceantair ar leith i gcoinne príomhtháscairí eacnamaíocha lena n-áirítear an fhostaíocht, an fiontar, an infheistíocht, an tithíocht, iompar tomhaltóirí agus an mhaoin tráchtála chun an dul chun cinn atá déanta acu a thagarmharcáil i gcoinne spriocanna beartais áitiúla agus náisiúnta.

Is comhthionscnamh Dublin Economic Monitor thar ceann na ceithre údarás áitiúla Bhaile Átha Cliath chun forbairtí i ngeilleagar na cathrach a mheas.

Tá ról fíorthábhachtach ag Limistéar Bhaile Átha Cliath (i.e. na 4 údarás áitiúil Bhaile Átha Cliath le chéile) i ngeilleagar na hÉireann agus caithfear a fheidhmíocht a mheas i gceart.

Eagraithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, léiríonn coimisiúnú an Monitor an ról lárnach atá ag na húdaráis áitiúla i bhforbairt eacnamaíoch agus i dtacaíocht fhiontraíochta, ag teacht le clár leasaithe um rialtas áitiúil.

Cé go bhfuil eolas suntasach ar fáil maidir le forbairtí sa gheilleagar náisiúnta, is é feidhm an Monitor dul i ngleic le ceal feasachán rialta ar threochtaí i ngeilleagar Bhaile Átha Cliath. Beidh sé suimiúil dóibh siúd ag déanamh gnó i mBaile Átha Cliath nó ag smaoineamh ar chur fúthu anseo.

Is é príomhchuspóir an Monitor sraith shonraí a fhorbairt agus a fhoilsiú gach ráithe chun tuiscint fheidhmíochta gheilleagar Bhaile Átha Cliath a mhéadú.

Déanann Jamie Cudden maoirseacht ar an Monitor, agus cuireann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus  EY-DKM Sainchomhairleoirí Eacnamaíocha ar fáil é. Tá comhoibriú I gceist le KBC/ESRI chun sonraí maidir le tomhaltóirí Bhaile Átha Cliath a fhorbairt agus le MARKIT chun Purchasing Manager Index Innéacs Bhainisteoir Ceannaigh Bhaile Átha Cliath (PMI) a fhorbairt. Cruthaíonn Baile Átha Cliath Dashboard an deais idirgníomhach a ghabhann leis an tuarascáil.

Cuimsithe sa Monitor anois tá  Mastercard SpendingPulse a léiríonn caitheamh tomhaltóra agus turasóra ar leith. In éineacht le Mastercard, tugann SpendingPulse léargas tráthúil ar dhíolachán mhiondíola, r-thráchtáil, agus caiteachas ar earraí tí chun léargas ginearálta a thabhairt ar gheilleagar Bhaile Átha Cliath