Oidhreacht agus Caomhnú

Is acmhainn luachmhar í an oidhreacht a chruthaíonn ómós áite agus a chuireann lenár bhfolláine. Tá sé ríthábhachtach freisin ar chúiseanna sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíocha.

Déanann an Oifig Oidhreachta ceiliúradh ar oidhreacht Fhine Gall; soláthraíonn sí comhairle agus faisnéis ar shaincheisteanna oidhreachta; forbraíonn sí beartais agus tosaíochtaí chun oidhreacht Fhine Gall a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú; bailíonn agus tiomsaíonn sí sonraí oidhreachta, agus cuireann sí chun cinn agus tacaíonn sí le feasacht agus oideachas oidhreachta ar fud an chontae.

Oibríonn an Oifig Oidhreachta le ranna eile laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall agus Fóram Oidhreachta Fhine Gall chun Plean Oidhreachta Fhine Gall 2018-2013 a chur i bhfeidhm.

Teagmháil: [email protected]  Teil. 01-890 5691

Is comhpháirtíocht é clár na n-oifigeach oidhreachta idir an Chomhairle Oidhreachta agus an tÚdarás Áitiúil. Íoslódáil faisnéis faoi Chlár na nOifigeach Oidhreachta anseo.

Heritage Network
Resident

Oidhreacht agus pobail

Oibríonn Oifig Oidhreachta Fhine Gall go réamhghníomhach chun tacú le pobail agus grúpaí oidhreachta tabhairt faoi thionscadail, imeachtaí agus tionscnaimh oidhreachta áitiúla.

Swords Castle Group
Resident

Seandálaíocht Phobai

Tá seandálaíocht faoi dhaoine san am atá caite, agus baineann an pobal faoi dhaoine sa lá atá inniu ann. Baineann seandálaíocht an Chomhphobail le daoine a nascadh lena n-am atá thart ar bhealach uathúil agus comhoibríoch.

Heritage screen update
Resident

Oidhreacht agus Turasóireacht

Is áit é Fine Gall ar a bhfuil daoine ag tabhairt aghaidhe le fada an lá. Ó aimsir na Lochlannach anall aithnítear go bhfuil a shaintréithe féin ag an áit. Go deimhin rinne an taistealaí Fynes Moryson cur síos ar Fhine Gall go luath sa seachtú haois déag mar ‘chríoch beag, seod na ríochta’. Díreach ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath, tá cnoic bheaga dhroimneacha i bhFine Gall, agus cósta mór fairsing ina bhfuil oileán agus sruthanna, agus oidhreacht shaibhir talmhaíochta, seandálaíochta agus stairiúil.