Stephenstown Link

Straitéisí agus Foilseacháin

Discover More
Fingal Skills Strategy

Straitéis Scileanna Fhine Gall

Láinseáil Comhairle Contae Fhine Gall an Straitéis Scileanna Fhine Gall, an chéad cheann dá leithéid forbartha ag aon Údarás Áitiúil in Éirinn. Leagann an Straitéis amach gnímh speiceasacha ar nós cúrsaí oiliúna nua a fhorbairt, ag méadú soláthar cúrsaí, agus caidrimh agus nascanna a thógáil le fostóirí, institiúidí oideachais agus páirtithe leasmhara eile.  

 

Íoslódáil anseo é:             

Fingal Skills Strategy

Agri Food

Straitéis Agraibhia Fhine Gall

Chun earnáil Agraibhia Fhine Gall a fheabhsú mar earnáil nuálach, oiriúnaitheach & iomaíoch ar bhonn domhanda trí mhúnlaí braislithe agus comhoibrithe nuálacha a úsáid. Leas a bhaint as na láidreachtaí, scála & ceannaireacht atá ann cheana féin chun leasa thionscal bia Fhine Gall amach anseo.

Tourism Collage

Turasóireacht Fhine Gall

Tá turasóireacht ag filleadh ar fhás láidir agus tá ról fíorthábhachtach fós ag an turasóireacht ar rathúlacht eacnamúil Fhine Gall. Dá réir sin, is é ceann amháin de na trí príomhchuspóirí de Phlean Corparáideach Fhine Gall 2015-2019 ná tairiscint agus margaíocht na turasóireachta a neartú i bhFine Gall trína plean turasóireachta agus rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara lárnacha.

Monitor 2

Sáincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath

Is comhthionscnamh Dublin Economic Monitor thar ceann na ceithre údarás áitiúla Bhaile Átha Cliath chun forbairtí i ngeilleagar na cathrach a rianú.