Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

An Oifig Fiontair Áitiúil

Tá an OFÁ ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.