Glac Geadán ar Láimh

An fadhb é bruscar nó graifítí i do cheantar?

Cén fáth nach mbeifeá páirteach i scéim ‘Glac Geadán ar Láimh’ Chomhairle Contae Fhine Gall? 

Seo mar a oibríonn sé:

Roghnaíonn baill an phobail limistéar poiblí chun é a ghlanadh suas trí bhruscar a bhailiú, ceapacha bláthanna a chothabháil nó fiú ballaí a phéinteáil. Cuirfidh an Chomhairle tacaíocht ar fáil amhail veisteanna so-fheicthe, gléasanna um piocadh suas bruscar, lámhainní, málaí agus péint lasmuigh. Baileoimid na málaí bruscair i ndiaidh an ghlantacháin ach ar an drochuair ní féidir linn dramhaíl ghlas a bhailiú.

Oibríonn an scéim seo go han-mhaith i bhFine Gall, áit a nglacann grúpaí a leithéid agus stráicí den bhóthar, stráicí den trá, bainc buidéal agus áiteanna móra bruscair ar láimh chun iad a ghlanadh.

Agus daoine i mbun oibre ar a dtionscnamh ‘Glac Geadán ar Láimh’, iarrtar orthu gnáthóga ar bith atá ann cheana féin, amhail eidhneán agus bláthanna fiáine, a choinneáil le haghaidh feithidí pailnithe.

Áirítear i measc na ngníomhaíochtaí tábhachtacha chuige sin: -

  1. Gan an féar a bhaint ró-mhinic
  2. Laghdú ar an méid spraeáil a dhéantar
  3. Bláthanna ar mhórán pailine a chur

 Is féidir eolas a fháil maidir le bláthanna ar mhórán pailine arna moladh ag an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta ar a suíomh gréasáin sa mhír acmhainní  www.pollinators.ie

Is féidir foirm chláraithe a íoslódáil anseo:  Foirm Chláraithe le haghaidh ‘Geadán a Ghlacadh ar Láimh’