Straitéis Cultúr agus Cruthaitheachta Fhine Gall 2023-2027

Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Fhine Gall 2023-2027

Ioslódáil Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Fhine Gall 2023-2027

culture and creativity cover Gaeilge 2023.PNG
Arts and Culture

Beidh Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022 ag díriú ar rannpháirtíocht a spreagadh don phobal i gcultúr agus cruthaitheacht le réimse leathan cláracha, lena n-áirítear na healaíona, leabharlanna, spóirt, oidhreacht, STEAM agus cláracha pobail.

Is cuid de Chlár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann é Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022. Tugann an straitéis seo creat i gcomhair idirbheartaíochta reatha idir an pobal, na gairmithe cruthaitheacha agus Comhairle Contae Fhine Gall.  Tugann sé tacaíocht d’fhorbairt réimse tionscnaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha a dtabharfaidh deiseanna do shaoránaigh ar fud na tíre chun a n-acmhainn go léir a bhaint amach.  

Déan íoslódáil den Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 

Breathnaigh ar an nasc chuig Clár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/creative-ireland-programme/ 

Clár Éire Cruthaitheach 2017 - 2022

 

Is ionann Éire Cruthaitheach agus Príomhchlár Leagáid an Rialtais 2016 - tionscnaíocht cúig bhliana, ó 2017 go dtí 2022, a chuireann cruthaitheacht i lár polasaí an phobail. Is tionscnaíocht ardleibhéil, uaillmhianach go mór a bhaineann an rialtas ar fad é sin chun áit tosaíochta a thabhairt don chruthaitheacht i saol na tíre ionas gur féidir linn inár n-aonair agus le chéile, inár saolta pearsanta agus institiúidí, ár n-acmhainn cruthaitheach ar fad a bhaint amach.

Léigh tuilleadh anseo

Creative Ireland Programme