Seirbhísí Corporáideach

Oifigeach Rochtana

Tá Comhairle Contae Fhine Galll tiomnaithe i leith inrochtaineacht ár seirbhísí poiblí a fheabhsú.

I gcomhréir le roinn 26(2) den Acht Míchumais 2005, tá Brian Buckley, Gnóthaí Corparáideacha & Rialachas, ceaptha againn mar Oifigeach Rochtana le haghaidh Comhairle Contae Fhine Gall.  

Tá an tOifigeach Rochtana freagrach as timpeallacht shaoráideach do chustaiméirí a chruthú do dhaoine le míchumais ag fáil rochtana ar sheirbhísí soláthartha ag Comhairle Contae Fhine Gall.

Tá nasc le léarscáil de spásanna míchumais ar fud Fhine Gall anseo.

Cuireann seirbhís nua teachtaireachta téacs a oibríonn Seirbhísí Páirceála Fhine Gall thar ceann Chomhairle Contae Fhine Gall ar chumas saoránach chun mí-úsáid páirceála i mbánna do dhaoine faoi míchumas a thabhairt le fios. Chun teacht ar eolas breise, cliceáil anseo.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

Brian Buckley,
Oifigeach Rochtana,
Gnóthaí Corparáideacha & Rialachas,
Comhairle Contae Fhine Gall,
Halla an Chontae,
An Phríomhshráid,
Sord,
Contae Bhaile Átha Cliath.

 

Contact Us

By telephone: (01) 890 5798 

By e-mail:  [email protected]