Donabate-Library (1)

Leabharlanna

Discover More

Ón 10ú Bealtaine, beidh leabharlanna Fhine Gall ar oscailt don phobal chun brabhsáil thapaigh, teagmháil agus bailiúchán agus seirbhís priontála agus fótachóipeála beir leat a fheidhmiú.

Feidhmeoidh leabharlann Bhaile Bhlainséir seirbhís teagmhála agus bailiúcháin agus priontála agus fótachóipeála ach fanfaidh sí dúnta le haghaidh brabhsála mar gheall ar athchóirithe leanúnacha.

Mar is gnáth tá ár seirbhísí ar líne ar fáil do gach ball den leabharlann agus cuimsíonn siad ríomhleabhair, cúrsaí foghlama ar líne, ríomhirisí, foghlaim teanga, sruthú ceoil, nuachtáin agus bunachair sonraí. Tá siad seo le fáil go héasca ag https://www.fingal.ie/council/service/fingal-library-eservices-and-eresources-online

Féach ar ár n-imeachtaí ar líne ar ár gcainéal YouTube ag https://www.youtube.com/channel/UC_6CWbONIz0-YxDP1aTnGiA/videos áit ar féidir leat teacht ar réimse leathan imeachtaí digiteacha lena n-áirítear cainteanna Fhéile Staire Fhine Gall, amanta scéalaíochta ar líne, ceardlanna folláine agus scríbhneoireacht chruthaitheach do pháistí.

Leanfaimid orainn ag feidhmiú ár seirbhís seachadta chocúnaithe, seirbhís do dhaoine atá gafa sa teach, seirbhísí cónaitheacha agus seirbhís do dhuine ar bith a bhfuil fadhbanna sláinte acu. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an seirbhís leabharlainne chocúnaithe ag 8906719/ 8604290 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]     

 

 

Uimhreacha teileafóin Leabharlanna Brainse:

Baile Brigín 8704401

Baile Dúill 8906793

Baile Bhlainséir 8905560

Domhnach Bat 8905609

Baile Gháire 8355020

Binn Éadair 8905026

Mullach Íde 8704430

Soghluaiste 8906719

Gafa sa teach 8604290

An Ros 8708414

Na Sceirí 8905671

Sord 8905582