Donabate-Library (1)

Leabharlanna

Discover More

Osclaíonn leabharlanna Fhine Gall a ndoirse le haghaidh iasachtaí, leabhair a thabhairt ar ais agus brabhsáil thapaidh.

De réir mar a bhainistímid an filleadh ar ais de réir a chéile ar sheirbhísí iomlána, tabhair faoi ndeara le do thoil go bhféadfadh cuma beagánín difriúil a bheith ar rudaí, le scáileáin, aonaid díghalrán láimhe agus scaradh fisiciúil, ach táimid chomh sásta fáilte a chur romhat ar ais chun do leabharlann áitiúil a fhiosrú arís.  

Bíonn ár leabharlanna ar oscailt le linn gnáthuaireanta oscailte dár bpátrúin chun leabhair agus DVDanna 7rl a bhrabhsáil agus a fháil ar iasacht.

Is féidir leat glaoch isteach chun na seilfeanna a bhrabhsáil agus leabhair a fháil ar iasacht agus a thabhairt ar ais. Iarraimid ort do chárta leabharlainne a thabhairt leat ionas gur féidir leat rochtain a fháil ar ár seirbhísí go léir.

Sa chéim thosaigh seo den athoscailt ní bheidh suíocháin ann chun léamh ná staidéar a dhéanamh, agus spreagtar úsáideoirí chun a gcuairt a choinneáil chomh gearr agus is féidir, agus na bothanna féinseirbhíse a úsáid.

Beidh cuairteoirí in ann priontáil agus fótachóipeanna a bhailiú ag ár stáisiúin phriontála.

Le linn na céime reatha seo den athoscailt: -

  1. Ligfear líon teoranta cuairteoirí isteach sa bhrainse ag aon am amháin agus mar sin b’fhéidir go mbeidh ort feitheamh i scuaine chun rochtain a fháil ar an leabharlann
  2. Úsáid na stáisiúin díghalrán láimhe inár leabharlanna
  3. Déan deimhin go gcloífidh tú le scaradh fisiciúil le linn do chuairte chuig an leabharlann le do thoil
  4. Is féidir earraí a sheiceáil amach ar na bothanna féinseirbhíse
  5. Caithfidh duine fásta a bheith in éineacht le leanaí faoi bhun 12 mbliana d’aois
  6. De bhun comhairle sláinte poiblí, iarrtar ar chuairteoirí ar an leabharlann clúdaigh aghaidhe a chaitheamh

Cuimhnigh gur féidir leat rochtain a fháil fós ar ár réimse seirbhísí ar líne freisin, ó ríomhleabhair, irisleabhair dhigiteacha agus cúrsaí ar líne – tá rud éigin do gach duine

Is féidir leat sliotán ama ríomhaire leabharlainne a chur in áirithe ar líne anois. Cliceáil ar an nasc seo https://bookapc.fingal.ie/ agus lean na treoracha

Is féidir leat ár ngnáthuaireanta oscailte a fháil anseo.

Leanfaimid ar aghaidh fad is go bhfuil éileamh lenár Seirbhís ‘Déan Teagmháil agus Bailigh’

Tá Leabharlann Bhaile Brigín oscailte arís ó inniu. 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall