Leabharlanna

Imeachtaí Leabharlann Fhine Gall

Reáchtálann Leabharlanna Fhine Gall raon cainteanna, ceardlanna agus seirbhísí saor in aisce ar fud an líonra brainse atá aige.

 

Fingal Libraries Spring 2020 Brochure

 

Imeachtaí Leabharlann Fhine Gall

Breathnaigh siar ar an iliomad imeachtaí atá eagraithe ar fud líonra na leabharlanna gach uile mhí.

Breathnaigh ar na himeachtaí a bheidh ar siúl anseo:

Leabharlann Bhaile Brigín

Leabharlann Bhaile Dúill

Leabharlann Bhaile Bhlainséir

Leabharlann Bhaile Gháire

Leabharlann Shoird

Leabharlann Mhullach Íde

Leabharlann an Rois 

Leabharlann Binn Eadair

All Rights Reserved © Fingal County Council