Business Supports and Information hero

Faisnéis agus tacaíochtaí gnó

Discover More
dez 3
Business

Sáincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath

Tugann suíomh Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath, ar imeall chathair Bhaile Átha Cliath rochtain éasca do 1.2 milliúin tomhaltóirí, agus iliomad soláthraithe. Tá rath Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath go dtí seo de bharr infheistíochta suntasach sa bhonneagar crua agus sa bhonneagar bog a rinne Comhairle Contae Fhine Gall, ÚFT Éireann agus an earnáil phríobháideach le 20 bliain.

Council chamber 2
Business

Rátaí tráchtála

Is iad rátaí nó cáin atá bunaithe ar réadmhaoin atá leagtha síos ag an Údarás Áitiúil ar áititheoirí réadmaoin thráchtála agus réadmaoin thionscail.  Íocann ioncam ó rátaí tráchtála as réimse leathan seirbhísí, soilsiú sráide, cothabháil bóithre agus cosáin, leabharlanna, páirceanna agus áiteanna súgartha, áiseanna spóirt agus fóillíochta, forbairt gheilleagrach forbairt pobail agus cosaint an chomhshaoil.

 

SBIR
Business

An Oifig Fiontair Áitiúil

Tá an OFÁ ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.