alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Business Supports and Information hero

Faisnéis agus tacaíochtaí gnó

Discover More
dez 3
Business

Sáincheantar Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath

Tugann suíomh Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath, ar imeall chathair Bhaile Átha Cliath rochtain éasca do 1.2 milliúin tomhaltóirí, agus iliomad soláthraithe. Tá rath Saincheantair Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath go dtí seo de bharr infheistíochta suntasach sa bhonneagar crua agus sa bhonneagar bog a rinne Comhairle Contae Fhine Gall, ÚFT Éireann agus an earnáil phríobháideach le 20 bliain.

Council chamber 2
Business

Rátaí tráchtála

Is iad rátaí nó cáin atá bunaithe ar réadmhaoin atá leagtha síos ag an Údarás Áitiúil ar áititheoirí réadmaoin thráchtála agus réadmaoin thionscail.  Íocann ioncam ó rátaí tráchtála as réimse leathan seirbhísí, soilsiú sráide, cothabháil bóithre agus cosáin, leabharlanna, páirceanna agus áiteanna súgartha, áiseanna spóirt agus fóillíochta, forbairt gheilleagrach forbairt pobail agus cosaint an chomhshaoil.

 

SBIR
Business

An Oifig Fiontair Áitiúil

Tá an OFÁ ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.

All Rights Reserved © Fingal County Council