LEW 2021 launch

Fine Gall - An Áit Cheart do Ghnó

Discover More
SBAS scheme grant image

AN SCÉIM CHÚNAIMH DO GHNÓLACHTAÍ BEAGA LE hAGHAIDH COVID (SCGBC)

Sheol an Roinn Fiontar Trádála & Fostaíochta an Scéim Chúnaimh do Ghnólachtaí Beaga le haghaidh COVID (SCGBC) le déanaí, scéim atá beartaithe chun díriú ar na gnólachtaí sin le costais oibriúcháin nach gcáilítear faoin Scéim Tacaíochta um Shrianta COVID (STSC) arna n-oibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim. 

Fingal in it together 5

Cairt Fhine Gall ‘In It Together

Tá sé mar aidhm ag Cairt Fhine Gall ‘In It Together’ gnólachtaí a aontú ar fud an chontae chun tacú lena chéile mar chuid den tionscnamh #FingalInItTogether atá á thiomáint ag an gComhairle, na Cumainn Tráchtála agus Siopa Mullach Íde

109,000

Are employed in the SME sector  within 8,286 businesses.

€14.4bn

Added by Dublin Enterprise Zone to national economic output.

342

Jobs supported by 69 business in the three Fingal-owned Enterprise Centres.

223

Companies are clients of Fingal Local Enterprise Office.

Dublin Enterprise Zone
Business

Tacaíochtaí Gnó

Ag cuardach áit nua dod’ghnó?

Ní gá duit cuardach níos mó. Tá buntáistí eacnamúla suntasacha ag Fine Gall lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath, rochtain thapaidh go Cuan Bhaile Átha Cliath, infreastruchtúir iarnróid, bóithre, cumhachta agus teileachumarsáide. Cinntíonn ár ngaireacht do lár chathair Bhaile Átha Cliath agus ár suíomh ar an gcónair eacnamúil idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste ár bhfás leanúnach amach anseo

Our Balbriggan Group
Business

Ár mBaile Brigín

Mar chuid de straitéis socheacnamaíoch Chomhairle Contae Fhine Gall don bhaile, leagann Ár mBaile Brigín amach claochló ar fiú na milliúin euro d’infreastruchtúr, áiseanna agus spásanna poiblí Bhaile Brigín de réir mar a fhéachann an baile chuige chun breis cuairteoirí a mhealladh agus an eacnamaíocht áitiúil a threisiú.

Fingal Skills Strategy
Business

Eolas gnó

Tacaíonn an Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta le forbairt eacnamíochta chomhordaithe Fhine Gall trí thograí a phleanáil, a spreagadh agus a bhainistiú a threisíonn forbairt eacnamaíochta leanúnach an chontae. 

Image Monitor
Business

Straitéisí agus Foilseacháin

Soláthraíonn Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta de chuid Comhairle Contae Fhine Gall tacaíocht maidir le beartais agus anailís ar fud na comhairle i bhforbairt cásanna gnó, anailís tionchar eacnamaíochta agus tagarmharcáil. Tá an obair seo mar bhunús na cinnteoireachta ag Comhairle Contae Fhine Gall maidir le réimsí beartais éagsúla.