alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Enterprise Awards

Fine Gall - An Áit Cheart do Ghnó

Discover More
109,000

Are employed in the SME sector  within 8,286 businesses.

€14.4bn

Added by Dublin Enterprise Zone to national economic output

342

Jobs supported by 69 business in the three Fingal-owned Enterprise Centres.

223

Companies are clients of Fingal Local Enterprise Office.

Dublin Enterprise Zone
Business

Tacaíochtaí Gnó

Ag cuardach áit nua dod’ghnó?

Ní gá duit cuardach níos mó. Tá buntáistí eacnamúla suntasacha ag Fine Gall lena n-áirítear Aerfort Bhaile Átha Cliath, rochtain thapaidh go Cuan Bhaile Átha Cliath, infreastruchtúir iarnróid, bóithre, cumhachta agus teileachumarsáide. Cinntíonn ár ngaireacht do lár chathair Bhaile Átha Cliath agus ár suíomh ar an gcónair eacnamúil idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste ár bhfás leanúnach amach anseo

Our Balbriggan Group
Business

Ár mBaile Brigín

Mar chuid de straitéis socheacnamaíoch Chomhairle Contae Fhine Gall don bhaile, leagann Ár mBaile Brigín amach claochló ar fiú na milliúin euro d’infreastructúr, áiseanna agus spásanna poiblí Bhaile Brigín de réir mar a fhéachann an baile chuige chun breis cuairteoirí a mhealladh agus an eacnamaíocht áitiúil a threisiú.

Fingal Skills Strategy
Business

Eolas gnó

Tacaíonn an Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta le forbairt eacnamíochta chomhordaithe Fhine Gall trí thograí a phleanáil, a spreagadh agus a bhainistiú a threisíonn forbairt eacnamaíochta leanúnach an chontae. 

Image Monitor
Business

Straitéisí agus Foilseacháin

Soláthraíonn Roinn Forbartha Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta de chuid Comhairle Contae Fhine Gall tacaíocht maidir le beartais agus anailís ar fud na comhairle i bhforbairt cásanna gnó, anailís tionchar eacnamaíochta agus tagarmharcáil. Tá an obair seo mar bhunús na cinnteoireachta ag Comhairle Contae Fhine Gall maidir le réimsí beartais éagsúla.  

All Rights Reserved © Fingal County Council