Drinan Enterprise Centre

Tacaíochtaí Gnó

Discover More
Cult Drinks wins Enterprise of the Year Award
Business

An Oifig Fiontair Áitiúil

Tá an OFÁ ann ar mhaithe le daoine atá ag iarraidh gnólacht nua a thosú nó daoine atá i mbun gnó cheana féin; áirítear orthu sin fiontraithe, tionscnóirí luathchéime, gnólachtaí nua-thionscanta agus gnólachtaí beaga atá ag iarraidh méadú.

base Mulhuddart
Business

Ionaid Fiontar agus Páirceanna Tionsclaíochta

Tá 3 ionad fiontar againn i bhFine Gall faoi láthair agus tá roinnt páirceanna tionsclaíochta forbartha againn go dtí leibhéil éagsúla críochnaithe.