Ó Chalafort Bhaile Átha Cliath

Go lár na cathrach

Tá aistriú mearbhus a théann chuig Calafort Bhaile Átha Cliath 7 lá in aghaidh na seachtaine.  Is é Mortons Coaches a fheidhmíonn an tseirbhís Aistrithe Mearbhus. Is féidir ticéid a cheannach ar an mbus.

Seirbhísí ón gCalafort Farantóireachta: freastalaíonn cóiste ar na riachtanais uile atá againn maidir le báid farantóireachta ag teacht i dtír agus tugtar na paisinéirí chuig Stáisiún Uí Chonghaile agus Sráid Westmoreland.

Oibríonn seirbhísí chuig an Calafort Farantóireachta ó stad bus Morton atá suite ar Shráid Westmoreland gach uile lá ag 07:00, 12:30 agus 19:00. Is é seo an t-aon láthair ar an mbealach amach a bhailítear paisinéirí.
 

Seirbhís bus poiblí go dtí Críochfort Bhaile Átha Cliath, agus uaidh chomh maith

Tá seirbhís bus poiblí rialta i bhfeidhm chomh maith a théann idir lár na cathrach agus Calafort Farantóireachta Bhaile Átha Cliath. Tá foirceann an uimhir 53 suite ar shráid Thalbóid. Tá táillí caighdeánacha bus i bhfeidhm ar an tseirbhís seo agus is féidir pasanna saorthaistil a úsáid air. Cliceáil anseo le do thoil chun teacht ar an amchlár agus ar an mbealach.

Ó lár chathair Bhaile Átha Cliath go Fine Gall

Cliceáil ar na cnaipí thíos.

Téann córas an DART (Mearlíne Átha Cliath) taobh le cósta Mhuir Éireann ar feadh cuid mhaith dá bhealach, rud a fhágann gurb é ceann de na bealaí iarnróid fo-uirbeacha is áille san Eoraip. I bhFine Gall, stadann sé ag Port Mearnóg, ag Mullach Íde, ag Cois Bá, ag Cill Fhionntain agus ag Binn Éadair.

Cuir ticéid Dart Bhaile Átha Cliath in áirithint

Féach ar an Léarscáil

Stadann seirbhísí comaitéireachta ag Baile Brigín, ag na Sceirí, ag an Ros & Lusca, ag Domhnach Bat, Mullach Íde, Port Mearnóg, Cluain Ghrífín, ag Acomhal Bhinn Éadair & Domhnach Míde, ag Caisleán Cnucha agus ag Páirc Hans. 

Cuir ticéid Traenach Chomaitéireachta in áirithint

Téann seirbhísí iarnróid idirchatracha trí cheantair i dtuaisceart agus in iarthar Fhine Gall, agus Mullach Íde, Baile Brigín ina measc, anuas ar chinn eile, ach níl stadanna sceidealta sna ceantair sin faoi láthair na huaire.

Cuir ticéid Traenach IdirChathraigh san áirithint