Pobal agus Spóirt

Clóis súgartha agus limistéir cluichí

Spórt, Áineas agus Fóillíocht

An tOileán Rua, na Sceirí
Eastáit an tSéipéil, Baile Brigín
Clós Súgartha agus Limistéar Cluichí San Caitríona, an Ros
Dún Saithne, Baile Brigín
Déan teagmháil linn:  [email protected]
Clós Súgartha Dhiméin Ard Giolláin
Déan teagmháil le:  [email protected]

Clós Súgartha agus Limistéar Cluichí Mhóinéar na hAbhann, Teampall Mhaighréide
Clós Súgartha Pháirc Bhaile Shoird
Clós Súgartha Choill an Droma
Clós Súgartha Ráth Aingil
Clós Súgartha Chúirt Bhórú
Clós Súgartha Bhóirimhe, Sord
Clós Súgartha Chois Uisce
Páirc Scátála agus Limistéar Cluichí Bhaile Anraí
Limistéar Cluichí Pháirc Líneach an Mhóinéir Leathain

 

Déan Teagmháil Linn 

[email protected]

 

Clós Súgartha Ionad Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg, Port Mearnóg,
Clós Súgartha agus Limistéar Cluichí Seabury, Bóthar na mBallaí Buí, Mullach Íde
Clós Súgartha Chladach Bhinn Éadair, Bóthar an Chuain, Binn Éadair
Clós Súgartha San Anna, Port Mearnóg
Clós Súgartha Bhallaí Robac, Bóthar an Chósta, Mullach Íde
Clós Súgartha Chois Bá, Cill Fhionntain
Clós Súgartha agus Limistéar Cluichí Pháirc Ghráinseach na Mara, Baile Dúill
Clós Súgartha Pháirc Ráschúrsa Bhaile Dúill
Clós Súgartha Mhaigh Cláir, Baile Dúill
Clós Súgartha an Tobair Naofa x 2
Limistéar Cluichí Chéide Ghráinne Ní Mháille, Binn Éadair

Déan Teagmháil Linn 

[email protected]

Clós Súgartha Dhiméin Mhullach Íde

Déan Teagmháil Linn 

[email protected]

 

Clós Súgartha agus Páirc Scátála Pháirc Réigiúnach na Mílaoise agus 2 Limistéar Cluichí 
Clós Súgartha Ionad Pobail Fortlawn
Clós Súgartha Ionad Pobail Mhullach Eadrad
Clós Súgartha Ionad Pobail na Coirre Duibhe
Clós Súgartha Choill na hAbhann
Clós Súgartha Bhaile an Tirialaigh x 2 agus 1 Limistéar Cluichí 
Clós Súgartha Pháirc na Feá
Clós Súgartha Eastát Parnell
Clós Súgartha Pháirc an Choireáin
Limistéar Cluichí Bhaile an Fhaoitigh x 2

Déan Teagmháil Linn 

[email protected]