Comhshaol

Feachtas na Siúlóirí Glasa Madraí

Environmental Awareness

Is clár réigiúnach é Siúlóirí Glasa Madraí a bhaineann le formhór na gComhairlí i gcúige Laighin. Is bealach neamhchoimhlinteach, cairdiúil é chun meoin daoine mar a bhaineann le salú ag madraí a athrú. Scéim phobalbhunaithe atá i Siúlóirí Glasa Madraí ar féidir le saorálaithe sa phobal a chur ar bun ina gceantar féin agus a chur chun cinn. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar Bhileog Shiúlóirí Glasa Madraí nó ar an leagan Gaeilge de Bhileog Shiúlóirí Glasa Madraí. Caitheann saorálaithe banda muinchille Shiúlóirí Glasa Madraí a thugann le fios go bhfuil sé “curtha i ngeall acu” a leanas a dhéanamh i gcónaí:

  • salachar a m(h)adra a ghlanadh
  • banda muinchille a chaitheamh agus cába Shiúlóirí Glasa Madra a chur ar a m(h)adra agus iad amuigh ag siúl.
  • breis malaí shalachar madraí a bheith ar iompar acu.
  • a bheith sásta má iarrtar é mála shalachar madraí a thabhairt ‘ar iasacht’ do dhuine atá gan mála.
  • a bheith mar mheabhrúchán cairdiúil do shiúlóirí eile madraí glanadh a dhéanamh i ndiaidh a gcuid madraí.

Feidhmíonn an banda muinchille glas mar mheabhrúchán cairdiúil do dhuine le glanadh a dhéanamh i ndiaidh a mhadra.  Níl le déanamh ach Geall na Siúlóirí Glasa Madraí a shíniú agus é a chur ar ais ar ríomhphost chuig  [email protected]  nó tríd an bpost chuig An Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, Sórd, Co Átha Cliath. Cuirfear banda muinchille Shiúlóirí Glasa Madraí agus dáileoir málaí madraí cnáimhe chugat ar an bpost ansin.