Pobal agus Spóirt

Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall 

Rannpháirtíocht Phobail

Cad é Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall  (FPPN)?

 

Is é Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall  (ar a dtugtaí Líonra Pobail Fhine Gall) an Líonra áitiúil Rannpháirtíochta Pobail agus dá bhrí sé is é creatlach nua Fhine Gall le haghaidh rannpháirtíocht phobail. Soláthróidh sé an struchtúr chun an sruth eolais débhealaigh idir an tÚdarás Áitiúil agus an Pobal,  grúpaí Deonacha agus Comhshaoil. Cumasóidh an córas áitritheoirí Fhine Gall agus eagraíochtaí pobail chun tionchar a bheith acu ar phleananna agus beartais le haghaidh forbairt an Chontae amach anseo.

Cad é an FPPN?

 

Treoir d’Úsáideoirí Líonra Rannpháirtíochta Pobail/Lámhleabhar Comhairlúcháin Athbhreithnithe

D’fhorbair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an Treoir d’Úsáideoirí Líonra Rannpháirtíochta Pobail, le cuidiú ó Cheartas Sóisialta Éireann. Dearadh an doiciméad seo le bheith mar theoir phraiticiúil chn tacú le gach páirtí leasmhar de chuid an Líonra Rannpháirtíochta Pobail  – eagraíochtaí ballraíochtaí, rúnaíochtaí, Oibrithe Acmhainne agus údaráis áitiúla  - chun creatlach comhsheasmhach ar bhonn náisiúnta do Líonraí Rannpháirtíochta Pobail a chur chun cinn. 

Tá athbhreithniú ar ábhar an Treoir d’Úsáideoirí ar bun faoi láthair agus is mian linn do thuairimí a fháil roimh 30ú Aibreán 2019 - féach na sonraí le do thoil ar Comhairliúchan ar athbhreithniú Treoir d’Úsáideoirí Líonra Rannpháirtíochta Pobail.

 

Déan Teagmháil Linn 

Chun do shuim a léiriú i Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall agus tuilleadh eolais a lorg, déan teagmháil le do thoil le Jamie Moore, Oibrí Acmhainne Líonra Rannpháirtíochta Pobail ar féidir teagmháil a dhéanamh leis sna bealaí seo leanas:

Trí ríomhphost: [email protected]

Ar an teileafóin: (01) 890 6235

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall