Pobal agus Spóirt

Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall 

Rannpháirtíocht Phobail

Cad é Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall  (FPPN)?

 

Is é Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall  (ar a dtugtaí Líonra Pobail Fhine Gall) an Líonra áitiúil Rannpháirtíochta Pobail agus dá bhrí sé is é creatlach nua Fhine Gall le haghaidh rannpháirtíocht phobail. Soláthróidh sé an struchtúr chun an sruth eolais débhealaigh idir an tÚdarás Áitiúil agus an Pobal,  grúpaí Deonacha agus Comhshaoil. Cumasóidh an córas áitritheoirí Fhine Gall agus eagraíochtaí pobail chun tionchar a bheith acu ar phleananna agus beartais le haghaidh forbairt an Chontae amach anseo.

Cad é Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall

Déan Teagmháil Linn 

Chun do shuim a léiriú i Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall agus tuilleadh eolais a lorg, déan teagmháil le do thoil leis an Oibrí Acmhainne Líonra Rannpháirtíochta Pobail ar féidir teagmháil a dhéanamh leis sna bealaí seo leanas:

Trí ríomhphost: [email protected]

Ar an teileafóin: (01) 890 6235