alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Inrochtaineacht

Aithníonn agus luachálann Comhairle Contae Fhine Gall soláthar eolais ar an láithreán gréasáin seo i bhformáid atá inrochtana do gach duine, beag beann ar chumas nó ar mhíchumas.

Dearadh an láithreán seo chun modheolaíocht nascleanúna chomhsheasmhach a sholáthar ar fud an láithreáin agus déanann sé iarracht go leor spáis bháin a cheadú agus eispéireas glan agus nua-aimseartha a chur ar fáil don úsáideoir.

Dearadh an láithreán gréasáin seo chun leibhéil inrochtaineachta AA (WCAG WAI Leibhéal 2) a bhaint amach. Tá gá le hobair ar shuíomhanna coimhdeacha agus ar dhoiciméid PDF, áfach, sula dtiocfaidh sé seo i gcríoch.

Forbraítear an láithreán seo ag baint úsáide as XHTML bailí agus bileoga stíle cascáideacha (CSS) atá éasca le húsáid ag léitheoirí scáileáin agus a dhéanann an láithreán inrochtana do níos mó dár saoránaigh. Tá ábhar ár láithreáin scartha ó ghnéithe láithreoireachta, a chuireann ar fáil é do chuairteoirí ar bith a úsáideann teicneolaíochtaí ar nós léitheoir scáileáin nó brabhsálaí téacs amháin.

Tugann láithreáin ghréasáin inrochtana tosaíocht d’ábhar soiléir, do struchtúr agus d’éascaíocht nascleanúna thar ghnéithe amhairc an dearaidh, ach ní gá dóibh a bheith míthaitneamhach ó thaobh amhairc de, agus ní choisctear orthu na teicneolaíochtaí gréasáin is déanaí, ar choinníoll go bhfuil rochtain fós ag úsáideoirí ar gach eolas. 

D’fhéadfá a fháil amach go bhfuil an téacs rómhór nó róbheag dod’ riachtanais phearsanta ar an scáileán. Ag baint úsáide as na roghanna méid téacs, is féidir leat méid cló níos lú nó níos mó a fháil, agus cuirfear é seo i bhfeidhm ar gach leathanach a thugann tú cuairt air ar ár láithreán gréasáin. Tá rogha ann freisin leagan ardchonartha den láithreán a úsáid.

Is féidir leat socruithe do bhrabhsálaí a úsáid chun méid an téacs a athrú do na láithreáin ghréasáin go léir a thugann tú cuairt orthu.  

All Rights Reserved © Fingal County Council