Swords

Swords Main Street

Sord

Príomhbhaile bríomhar Fhine Gall

Discover More

53.4557467, -6.2197406

Opens in a new tab OPEN GOOGLE MAP

Fáilte go dtí Sord

Bhunaigh Colm Cille Sord mar lonnaíocht mhanachúil sa 6ú haois, agus ba ann a tugadh an tArdrí Brian Bóramha tar éis dó bás a fháil ag Cath Chluain Tarbh agus sular cuireadh é.

Tá stair fhada an bhaile le feiceáil inniu i gCaisleán Shoird, foirgneamh iontach i lár an bhaile a ndearnadh athchóiriú cúramach air agus a tógadh thart ar 1200.

Thugadh ardeaspaig, tiarnaí agus an uasalaicme cuairt ar an gcaisleán agus, mar sin, ba oiriúnach an áit é nuair a úsáideadh é mar láthair don tsraith theilifíse 'The Tudors' in 2010.

Swords Main Street

Maireachtáil i Sord

Ní hamháin gur áit iontach é Sord le cuairt a thabhairt air, is áit iontach le maireachtáil ann é chomh maith mar gheall ar scoileanna, clubanna, eagraíochtaí pobail agus áiseanna seanbhunaithe miondíola cosúil leis an Ionad Siopadóireachta Pavilions.

Tá sé cóngarach d'Aerfort Bhaile Átha Cliath agus tá an t-aerfort taobh thiar d'fhostaíocht, turasóireacht agus fás geilleagrach.

Tá todhchaí mhaith i ndán do Shord mar gheall ar an bplean iompair Metro Link, an fhorbairt bhreise a dhéanfar ar Aerfort Bhaile Átha Cliath agus daonra atá ag fás.

Lig do scíth agus tabhairt cuairt ar Pháirc Ghleann Abhainn an Bharda

Is páirc mhéith ar a bhfuil dea-bhail air é Páirc Ghleann Abhainn an Bharda, ar a dtugtar 'Jacko' go háitiúil, is maith le daoine sos a ghlacadh ón ruaille buaille ann.

Tá sruthanna, aibhneacha, spásanna glasa, clós súgartha, trealamh aclaíochta agus limistéar siúl le madra ann.

Ward River Valley Park Swords

Lig do scíth agus tabhairt cuairt ar Pháirc Ghleann Abhainn an Bharda

Is páirc mhéith ar a bhfuil dea-bhail air é Páirc Ghleann Abhainn an Bharda, ar a dtugtar 'Jacko' go háitiúil, is maith le daoine sos a ghlacadh ón ruaille buaille ann.

Tá sruthanna, aibhneacha, spásanna glasa, clós súgartha, trealamh aclaíochta agus limistéar siúl le madra ann.