Fingal LEO Success Stories

Eiseamláirí Rathúla

Discover More

Tá Oifig Fiontair Áitiúil Fhine Gall ar cheann de 31 Oifig Fiontair Áitiúla atá lonnaithe i ngach cearn den tír. Cuireadh an líonra d’Oifigí Fiontair Áitiúla i mbun trí na Boird Fiontar Contae & Cathrach, mar a bhí ann roimhe seo, a chomhtháthú isteach sna hÚdaráis Áitiúla.
 

Is í Oifig Fiontair Áitiúil Fhine Gall an 'siopa céad-stad' le haghaidh tacaíochtaí fiontair sa Chontae agus tá sí lonnaithe in oifigí saintógtha atá suite ar an gcéad urlár i Halla an Chontae i Sord.

Féach ar an gcéad cheann den sraith de fhíseáin dár gcuid ar ‘Eiseamláirí Rathúla’ Oifig Fiontair Áitiúil thíos.

Hope Beer Success
Business

Hope Beer

Táirgeann Hope Beer raon nuálach de bheoracha ceardaíochta óna saoráid ghrúdaireachta úrscothach atá lonnaithe. Déanann an chuideachta, arna bunú í in 2015, raon dá cuid beoracha féin, chomh maith le beoracha eagrán speisialta, a ghrúdú agus a dháileadh le cúl-scéalta ó Fhine Gall agus blasanna chun cur leis an tsuim atá ann sa mhargadh beorach atá ag fás faoi láthair.