1: Tránna

South Beach Rush

Tá 88 km de chósta ag Fine Gall a théann ó Chill Fhionntain go Baile Brigín. Cuir leis sin trí inbhir chosanta, gnáthóga riasc goirt agus 13 thrá mhóra, agus tá rogha dhóthanach á thabhairt do theaghlaigh do lá a d’fhéadfaí a chaitheamh ag siúl, ag spraoi agus ag taiscéaladh

Má tá siúlóid fhada trá á lorg agat, tabhair cuairt ar Thrá Mhín, Port Mearnóg, mar sin. Ag síneadh ar feadh cúig chiliméadar, tá cuairteoirí faoi scáth na ndumhcha ard gainmheacha ar thaobh amháin agus an fharraige le radhairc ar Reachrainn agus Ceann Bhinn Éadair ar an taobh eile. Lean ar aghaidh timpeall an chósta ó Phort Mearnóg, is féidir le teaghlaigh cúpla uair an chloig a chaitheamh ag iniúchadh Carraigeacha Arda agus Ísle in aice le Mullach Íde, tá na lomáin charraigeacha oiriúnach le haghaidh iascaireachta agus snámha (ag brath ar an taoide) agus tá iontaisí le fáil sna carraigeacha féin atá iontu ó na céadta bliain ó shin. Tá tránna gainimh iontacha ag Port Reachrann, Domhnach Bat, na Sceirí, Loch Sionnaigh  agus Baile Brigín agus iad uile ar fhaid éagsúla ina bhféadfaidh tú dul orthu le haghaidh siúlóidí, rith nó má tá tú sách cróga, snámh.