Comórtas Pobail ar Son an Chomhshaoil

Sheol Roinn Comhshaoil ​​Chomhairle Contae Fhine Gall comórtas inar féidir le grúpaí pobail / cónaitheoirí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú € 2,000. Tugtar cuireadh d'iarratais ar an scéim deontais atá dírithe ar cheantair a bhfuil fadhbanna acu le bruscar agus graifítí. Is féidir na limistéir seo a chlaochlú go spásanna áille don phobal ar fad.

Gach eolas ó  //fingal.ie/ie/comhshaol/comortaspobailarsonanchomhshaoil/[email protected] %20"> [email protected]    

 

Tionscadail Oiriúnacha

  1. Uchtaigh Paiste, uchtaigh ionad fág anseo, glantacháin phobail nó tionscnaimh chosúla, (e.g. fál a chur chun graifítí a chosc, uchtaigh stráice bóthair, ionaid fág anseo nó eastáit tithíochta ainmnithe á gcoinneáil saor ó bhruscar ag grúpaí pobail áitiúla, soláthraíonn údaráis áitiúla piocthóirí bruscair, málaí agus lámhainní agus is é an t-údarás áitiúil atá freagrach as dramhaíl/bruscar a bhaint). Tá an cumas ag an bpobal an ceantar a athrú nó a dhéanamh níos deise.
  2. Is fadhb é salú ag madraí i mbeagnach gach pobal. D’fhéadfá dáileoirí coiléar madra a chur ar fáil d’úinéirí madraí. Cuirfidh Comhairle Contae Fhine Gall roinnt dáileoirí málaí ar fáil saor in aisce do gach pobal le scaipeadh i measc na ndaoine. San áireamh anseo bheadh clárú do ‘scéim Ghlas Siúlóirí Madraí’ scéim ina léiríonn úinéirí madraí toilteanas an áit a ghlanadh i ndiaidh a gcuid madraí. Tionscadail a tharraingíonn aird ar shaincheisteanna a bhaineann le húinéireacht fhreagrúil madraí, ag díriú ar shalú ag madraí (glantachán) agus na dainséir don phobal a bhaineann leis an áit a fhágáil salach, leanaí óga agus úsáideoirí cathaoireacha rothaí san áireamh.
  3. Cruthaigh spás gairdín/ limistéar bithéagsúlachta poiblí i limistéar ina mbíonn neart bruscair agus graifítí, áit ar féidir leis an bpobal cur leis an obair. Ba cheart go mbeadh bláthanna lán pailine sa limistéar seo mar aon le limistéir atá á mbainistiú chun críche bithéagsúlachta ina laghdaítear baint an fhéir agus áit nach bhfuil aon rud á spraeáil le luibhicídí/ fiailnimheanna.
  4. Deireadh a chur le húsáid plaistí aonúsáide – ag imeachtaí Pobail, laethanta teaghlaigh agus Ionaid, siopaí caife, ionaid chaife etc. Cuir cupáin / eascraí ath-inúsáidte ar fáil le haghaidh imeachtaí pobail.
  5. Rith feachtas diúscartha Bun Toitín ionas nach mbeidh na bunanna ag dul isteach sna draenacha agus spreag diúscairt fhreagrach. B’fhéidir go bhféadfaí ‘The Sea Starts Here’ a stionsalú ar chlaiseanna.
  6. Rith feachtas maidir le cupáin chomhfhiosacha – do dheochanna te sa phobal agus san ionad pobail - chun an méid bruscair a chruthaítear mar gheall ar chupáin chaife aonúsáide a laghdú https://consciouscup.ie/resources/communities.php
  7. Más iompraíocht choiteann é graifítí/ clibeáil sa phobal – smaoinigh ar mhúrphictiúr a chruthú a bheidh dírithe ar chosc dramhaíola/an comhshaol chun deis rannpháirtíochta a thabhairt do dhéagóirí/aosaigh óga an cheantair.
  8. Pointe athlíonta uisce a bhunú do bhuidéil uisce (cuir comharthaíocht san áireamh freisin) ionas gur féidir le daoine a mbuidéil uisce a líonadh – rud a laghdóidh an méid bruscair a bheidh á chruthú ag buidéil phlaisteacha aonúsáide. Déan poiblíocht ar an bpointe athlíonta go háitiúil.
  9. Cuir tús le scéim malartaithe pobail do threalamh spóirt, rothair etc.
  10. Cruthaigh sluán Pobail le téama glas ar féidir é a úsáid in ábhair chumarsáide.