Covid 2

Bunófar líne chabhrach agus seoladh ríomhphoist tacaíochta tiomnaithe i bhFine Gall chun cabhrú le baill den phobal atá i mbaol rochtain a fháil ar thacaíochtaí agus comhairle neamh-éigeandála agus neamh-leighis le linn na héigeandála sláinte poiblí reatha.
 

Tá an tseirbhís fónlíne rúnda á bunú ag Fóram Freagartha Pobail nua Fhine Gall maidir le COVID-19, a chuimsíonn níos mó ná dosaen gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí. 

Tá an líne chabhrach dírithe go príomha ar a chinntiú gur féidir le baill leochaileacha den phobal nó leo siúd a chónaíonn leo féin rochtain a fháil ar earraí grósaera, cógas agus breoslaí.

 

Is í uimhir na líne cabhrach 01-8905000 agus tá an seoladh ríomhphoist  [email protected] .

Graphic outlining services available from the Fingal COVID-19 Community Response Forum
Council

Fóram Freagartha Pobail Fhine Gall

Cinnteoidh Fóram Freagartha Pobail COVID-19 na Comhairle an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an iliomad acmhainní a chuidíonn le daoine leochaileacha lena riachtanais laethúla ag an am gan fasach, cibé acu is é sin cógais a bhailiú, siopadóireacht bia, tacaíocht shóisialta agus teagmháil.

Glacfaidh Comhairle Contae Fhine Gall glaonna 01-8905000 leis na línte oscailte ó 8am go 8pm seacht lá na seachtaine.

 

Beidh an seoladh ríomhphoist tiomnaithe covi%64sup%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected] .