alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Homepage

Howth Cliff Walk v

Seo é Fine Gall

An áit le Maireachtáil, Obair agus Dul i mBun Gnó 

Discover More
Orange right
binoculars
Visitor

Áilleacht Fhine Gall a Fhiosrú

Tá Fine Gall suite i ngar do Chathair Bhaile Átha Cliath agus tá Aerfort Bhaile Átha Cliath suite ann agus cuireann Fine Gall i mBaile Átha Cliath na rudaí is fearr ar fáil atá in Éirinn; draíocht an tseandomhain, radharc tíre, agus oidhreacht shaibhir.

Tá ainm an réigiúin 450 ciliméadar cearnach seo bunaithe ar fhocail Ghaeilge a chiallaíonn ‘talamh ghall na gruaige finne’ agus tagraíonn sé do na Lochlannaigh a lonnaigh anseo.

Emergency sign Howth Cliff Path
TEST - LICTA Left
Resident

An Áit is Fearr le Cónaí Ann

Is é Fine Gall an áit is fearr le hinfheistiú, oibriú agus cónaí ann. Tá Fine Gall lonnaithe i gCúige Laighean agus tá stíl mhaireachtála réchúiseach agus nua-aimseartha ann, chomh maith le tránna an-ghlana, sléibhte garbha agus ionaid bheoga uirbeacha.

flower
image on the right
croissant
Business

Do Ghnólacht a Fhás

Áirítear leis na buntáistí móra a bhaineann le Fine Gall, Aerfort Bhaile Átha Cliath, rochtain gan mhoill ar Phort Bhaile Átha Cliath, iarnród, bóithre, bonneagar cumhachta agus teileachumarsáide. Tá sé i ngar do lár chathair Bhaile Átha Cliath agus tá sé suite ar chonair gheilleagrach Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste, a chinntíonn go leanann borradh ag teacht ar an áit amach anseo.

All Rights Reserved © Fingal County Council