Oidhreacht agus pobail

Heritage groups
Resident

Grúpaí agus cumainn oidhreachta

Tugann Líonra Oidhreachta Fhine Gall grúpaí oidhreachta le chéile ó fud fad an chontae chun oibriú le chéile agus chun eolas agus acmhainní a thiomsú. Léiríonn an líonra freisin tuairimí a chuid ball agus féachann sé le déanamh beartas a threorú i gComhairle Contae Fhine Gall agus in eagraíochtaí ábhartha eile.

Stephenstown Castle300x225
Resident

Oidhreacht Fhine Gall de réir ceantair

Tá oidhreacht shaibhir i bhFine Gall ag dul siar na mílte bliain, ó thuamaí pasáiste Bhrí Mhór go dtí lonnaíochtaí eaglaise na meánaoise mar Shord agus Lusca agus caisleáin ar nós chaisleáin Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá oidhreacht nádúrtha shainiúil cósta, uiscebhealaí, tírdhreacha agus fiadhúlra i bhFine Gall freisin, agus oidhreacht chultúrtha staire, ceoil agus béaloidis áitiúil. Leagtar amach raon cuspóirí i bPlean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017 d’fhonn Oidhreacht Fhine Gall a chosaint, a bhainistiú agus a chur chun cinn.

St Mobhi's graveyard

Reilig Stairiúla

Tá 54 reilig stairiúla i bhFine Gall agus is cuid mhór d’oidhreacht an chontae iad. Tá go leor acu fós in úsáid. Tá baint ag roinnt acu mar Lusca, Shord, St Douloughs agus an Ghreallach le naoimh agus tá siad in úsáid ó na tréimhsí is luaithe den Chríostaíocht. Is reiligí paróiste meánaoiseacha cinn eile acu mar Chlochrán, Inis Pádraig agus Mullach Eadrad. Bíonn fothraigh eaglaise, toibreacha beannaithe agus leaca uaighe spéisiúla i gcuid mhaith acu. Níor dúnadh isteach na reiligí ársa seo go dtí an 19ú haois déag agus dá bhrí sin tá seans ann go bhféadfaí adhlacthaí a aimsiú níos faide ó bhaile ná ballaí na reilige mar atá faoi láthair.