Directory

542 Results
Theatre

Ionad Ealaíon Draíocht

Freastalaíonn os cionn 50,000 duine in aghaidh na bliana ar imeachtaí léiriúcháin lena n-áirítear meascán de shaothar gairmiúil, náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúil

Howth

Caisleán Bhinn Éadair

Tógadh Caisleán Bhinn Éadair ar dtús ar a shuíomh reatha i 1235 agus téann gnéithe den Chaisleán siar go dtí 1425.

Balbriggan

Ard Giolláin

Tá 194 acra sa pháirc de thalamh féaraigh fhairsing réchnocach atá breac le coillearnach agus gairdíní a fhéachann amach ar Mhuir Éireann.

Donabate

Teach agus Feirm an Droichid Nua

Teach Mór Seoirseach é Teach an Droichid Nua a dhear James Gibbs sa bhliain 1747 d’Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath na linne sin.

Tourism

Eaglais Dúiligh

tá Eaglais Dúiligh suite i lonnaíocht mhanachúil arna bunú ag Naomh Dúiligh sa 7ú haois.

Culture

Fuinneoga Harry Clarke

Tá cáil ar Eaglais Naomh Peadair & Phóil i mBaile Brigín as a bhailiúchán álainn d’fhuinneoga daite le Harry Clarke Studios.

Culture

Ionad Ealaíon Séamuis Ennis

Tháinig an smaoineamh do lárionad ealaíon agus cultúir i gcuimhne ar Shéamus Ennis chun cinn de thoradh ar Scoil Shéamuis Ennis, féile a bhí ar siúl i sráidbhaile na hAille.

Tourism

Siúlóidí Cósta - Bhaile Brigín

Is áit iontach le haghaidh siúlóidí í Trá Bhaile Brigín agus í lán de stair agus radharcanna nádúrtha.

Níos faide ar aghaidh ó thuaidh, thar an Túr Martello, feicfidh tú struchtúr maorga Chaisleán Bhrí Mhór ar an taobh clé.

Visitor

Caisleán Bhrí Mhór

Meastar gur tógadh é sa 14ú haois, Caisleán Bhrí Mhór atá suite ó thuaidh ó Bhaile Brigín.

Swords

Ionad Siopadóireachta Pavillions

Tá Ionad Siopadóireachta an Pavilions suite i Sord, agus is ionad siopadóireachta é atá ar thús cadhnaíochta i mBaile Átha Cliath Thuaidh, ina bhfuil 90 siopa, bialann agus caifé chomh maith le hamharclann

.

Malahide

Teach na bhFéileacán, Mullach Íde

Agus os cionn 20 speiceas d’fhéileacán á gcoinneáil i Mullach Íde, is parthas ceart é le haghaidh daoine a bhfuil suim amaitéarach acu sna féileacáin agus saineolaithe na bhféileacán a bhfuil taithí na mblianta acu araon.