alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Ionad Ealaíon Draíocht

Is Ionad Ealaíon é Draíocht atá suite i gcroílár Bhaile Bhlainséir. Ón am ar osclaíodh é i 2001, tá Draíocht i gcroílár na muintire a bhfreastalaíonn sé uirthi i mBaile Átha Cliath 15 agus a phurláin chun cláir ealaíon spreagúla inrochtana a sholáthar.  Freastalaíonn os cionn 50,000 duine in aghaidh na bliana ar imeachtaí léiriúcháin lena n-áirítear meascán de shaothar gairmiúil, náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúil.

Tá Draíocht bródúil as a bheith ina ionad a thacaíonn le teaghlaigh, cuireann na baill foirne fáilte mhór rompu, tá siad idirghníomhach, an-phraiticiúil agus réidh le cuidiú nuair a bhíonn gá leis.  Tá clár leathan agus éagsúil gníomhaíochtaí ar siúl ag Draíocht do theaghlaigh agus do dhaoine óga, lena n-áirítear drámaíocht teaghlaigh, geamaireacht agus ceolchoirmeacha, ranganna damhsa & drámaíochta, tionscadail samhraidh, ár bhFéile Leanaí bliantúil agus ár Laethanta Ealaíne Saor in Aisce do Theaghlaigh a bhíonn ar siúl ar roinnt Satharn i rith na bliana.

All Rights Reserved © Fingal County Council