Environmental Awareness Initiatives

Feasacht Chomhshaoil

Discover More

Fostaíonn Comhairle Contae Fhine Gall Oifigeach Oideachais Comhshaoil chun Cláir Feasachta Comhshaoil a chur chun cinn. I measc na gclár sin, tá Scoileanna Glasa, Comórtas Pobail Níos Glaise Fhine Gall, An Ciste Frithbhruscair agus Frithghraifítí, Siúlóir Glas Madra, Glac Geadán ar Láimh, Cuir Deireadh le Dramhaíl Bia, Máistir Múirínithe, Feasacht ar Bhruscar, Bearta Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn chun tionchar ar acmhainní an domhain a laghdú, Líonra na nÚdarás Áitiúil um Chosc ar Dhramhaíl (LAPN), Athúsáid agus Cosaint an Chomhshaoil, agus tacaíocht a thabhairt don Chiste Gníomhaíochta Comhshaoil sa Phobal (CEAF) - ar ar tugadh an Clár 21 Áitiúil roimhe seo.

Is cuid lárnach den Chlár Feasachta Comhshaoil é Gníomhú ar son na hAeráide agus rannpháirtíocht an phobail.

Community Clean UP

Glantachán Pobail Bhaile Átha Cliath

Glac páirt san imeacht glantacháin is mó i mBaile Átha Cliath a bheidh ar siúl idir 11 and 19 Meán Fómhair.

Cliceáil an nasc chun eolas a fháil ar conas clárú le haghaidh glantacháin https://dublincommunitycleanup.ie/

Íoslódáil na sócmhainní anseo do do mheán sóisialta.

Bain úsáid as na haischlibeanna, le do thoil, nuair atá tú ag tagairt don imeacht sna meáin shóisialta #ireland #litter #sourcetosea #Communities4Environment  

sustainable living tips

Leideanna maireachtáil inbhuanaithe

Tiocfaidh tú ar roinnt leideanna maireachtála inbhuanaithe anseo do smaointe faoi conas is féidir leat bheith níos neamhdhíobhálaí do do thimpeallacht.

Relove Fashion Image

Comórtas Relove Fashion 2020

Pléigh an comórtas le roghanna cruthaitheacha athúsáide, cosúil le huaschúrsáil, deisiú, athruithe ar éadaí agus cóiriú. Ta an comórtas dúnta anois.

Environmental Awareness Initiatives

Pobail níos glaise

Féach ar fhaisnéis agus ábhar d’fheasacht comhshaoil ​​i do phobal

 

anti litter

An Ciste Frithbhruscair & Frithghrifítí 2020

Comhghairdeas leis na grúpaí seo a leanas a bhuaigh € 2,000 le caitheamh ar thionscadail Pobail Frith-Bhruscair & Frith-Ghraifítí in 2020

instruments

Tionscadal na nUirlisí

In 2019, chuireamar tús le Tionscadal na nUirlisí trína ndéanaimid na huirlisí a dtugtar dúinn ag ár n-ionad athchúrsála a ghlanadh agus a chothabháil. 

Green schools

Scoileanna Glasa

The Green Schools programme promotes environmental awareness within schools to the point where it becomes an intrinsic part of the ethos of the school.

football

Sports Club Sustainability Competition 2020

ceaf

An Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail 2019 (tugadh Clár Áitiúil 21 air roimhe seo)

Councils can provide financial assistance to local groups including community groups, schools and environmental Non-Governmental Organisations (NGOs) to assist small-scale environmental projects which promote sustainable development.

Reuse month

Mí Náisiúnta na hAthúsáide

October is National ReUse Month, a time to highlight the options for ReUse in our transition to a more sustainable society.

Stop Food Waste

An Tionscnamh Cuir Deireadh le Cur Amú Bia

Is clár náisiúnta é Cuir Deireadh le Cur Amú Bia a bhfuil na hÚdaráis Áitiúla ar fad páirteach ann.  In Éirinn tá 1 mhilliún tonna, ar a laghad, de dhramhbhia á chruthú againn gach bliain, agus tá formhór de seo á bhainistiú in Éirinn.

nature comp

Nature Activity Competition

Whether you fancy getting outdoors or drawing your favourite native Irish mammal there’s an activity in here for everyone! 

Gum Litter Awareness Taskforce members with Mayor of Fingal County Council Cllr Eoghan O’Brien

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma

Tá Fine Gall i measc 26 údarás áitiúil rannpháirteach a bhfuil an feachtas “Cuir Guma Coganta sa Bhosca Bruscair” á sheoladh acu.

 Greening your event

D'imeacht a ghlasú