Comhshaol

An Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail (tugadh Clár Áitiúil 21 air roimhe seo)

Environmental Conservation and Sustainability

Tá sé i gceist ag an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide an Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil ​​Pobail a a chur i bhfeidhm go luath i 2022.

An Ciste Gníomhaíochta Comhshaoil Pobail (tugadh Clár Áitiúil 21 air roimhe seo)

Is féidir le Comhairlí cúnamh airgeadais a sholáthar do ghrúpaí áitiúla, grúpaí pobail, scoileanna agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha comhshaoil ina measc (ENRanna) chun cabhrú le tionscadail chomhshaoil ar scála beag a chuireann forbairt inbhuanaithe chun cinn.

Spreagann an Ciste go mbíonn baint ag pobail áitiúla i ngníomhaíocht agus cinnteoireacht áitiúil agus cabhraíonn sé leo oibriú i dtreo forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Cuireann an iarracht dheonach a éascaíonn sé feabhas ar luach na scéime.

Chun teacht ar bhreis faisnéise, tabhair cuairt ar: https://dccae.gov.ie/ga-ie/environment/topics/environmental-protection-….