An Aip Fingal Voices

FingalVoices App

Tá an aip Fingal Voices mar chuid den thionscadal Unheard Voices, tionscadal chomhoibríoch ina bhfuil páirt glactha ag Smart Dublin (https://smartdublin.ie/), Comhairle Cathrach Chorcaí (https://www.corkcity.ie/en/) agus Fiontraíocht Éireann (https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/SBIR-Ireland/).

Is é an cuspóir atá ag Unheard Voices ná chun scrúdú a dhéanamh ar réitigh nuálacha chun tuairimíocht nó ‘guthanna’ níos éagsúla a spreagadh, toisc go bhfuil an uileghabhálacht riachtanach don chinnteoireacht áitiúil rathúil.

Is aip í Fingal Voices lena gcuirtear ar chumas an tsaoránaigh ceisteanna a chur, suirbhéanna a líonadh agus dul i mbun cainteanna le rannáin na Comhairle.

De réir mar a bhaineann úsáideoirí úsáid as an aip, faigheann siad pointí ar féidir leo iad a mhalartú chun duaiseanna éagsúla a fháil.

Baintear úsáid as teicneolaíocht geoshuímh chun ceisteanna agus suirbhéanna a mheaitseáil le húsáideoirí a bhfuil baint éigin acu leo, mar shampla imeachtaí a bhfuil siad ag freastal orthu nó saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an gceantar ina bhfuil siad ina gcónaí.

Beifear ag déanamh measúnú ar leagan béite den tionscadal le linn don tionscadal trialach a bheith ar siúl, is é sin a rá idir an 23 Deireadh Fómhair 2019 agus an 31 Eanáir 2020.

Faoi láthair na huaire, tá an Aip Fingal Voices ar fáil: