Leideanna maireachtáil inbhuanaithe

Táimid níos feasaí sa bhliain 2021 ná mar a bhíomar riamh roimhe seo faoin tionchar a imrímid ar an timpeallacht. Ní leor a bheith feasach, áfach… caithfidh gach duine dínn dul i mbun gnímh chun ár dtionchar a ísliú.

Tiocfaidh tú ar roinnt leideanna maireachtála inbhuanaithe anseo do smaointe faoi conas is féidir leat bheith níos neamhdhíobhálaí do do thimpeallacht.

Is iomaí rud is féidir linn a dhéanamh chun ár dtionchar ar an timpeallacht a ísliú ach teastaíonn beagán gnímh uaidh. I limistéir an taistil, an bhia, éadaí neamhchostasacha a tháirgeann miondíoltóirí ollmhargaidh mar fhreagairt do na treochtaí is déanaí, úsáid fuinnimh nó pacáistithe a ísliú, is féidir le gach duine dínn roinnt athruithe a dhéanamh. Féach na leideanna maireachtála inbhuanaithe laethúla seo thíos ar féidir leat iad a chuimsiú i do stíl mhaireachtála.

Chun teacht ar eolas breise is fiú cuairt a thabhairt ar na láithreáin ghréasáin seo a leanas:

 

Bithéagsúlacht                      www.pollinators.ie – tá iarracht á déanamh ag Plean Pailneora Uile-Éireann chun an milleadh atá á dhéanamh ar ár mbithéagsúlacht a aisiompú. Is féidir le gach duine páirt a ghlacadh sa phlean.

 

Geilleagar Ciorclach            www.repairmystuff.ie – Príomheolaire Deisiúcháin ar Líne na hÉireann, gach rud idir éadaí agus bhróga agus gléasanna leictreonacha agus ghléasanna ceoil

www.crni.ie – Líonra Athúsáide Pobail na hÉireann – Sraitheanna straitéisí an-áisiúla do phobail chun an Geilleagar Ciorclach a iontráil

Dramhbhia                     www.stopfoodwaste.ie – Is féidir leat foghlaim faoi úsáid a bhaint as stóráil bia, fuílleach bia, dramhbhia agus múiríniú

 

Dramhaíl phacáistithe            www.mywaste.ie – an láithreán gréasáin ilfhreastail maidir le ceisteanna athchúrsála agus dramhaíola

 

Timpeallacht na hÉireann     https://www.epa.ie/irelandsenvironment/ - Cuireann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil go leor eolais ar fáil ar roinnt gnéithe den timpeallacht

 

 

Sustainable living tip 1
Sustainable living tip 2
Sustainable living tip 3
Sustainable living tip 4
Sustainable living tip 5
Sustainable living tip 6
Sustainable living tip 7
Sustainable living tip 8
Sustainable living tip 9
Sustainable living tip 10
Sustainable living tip 11
Sustainable living tip 12