Fingal In It Together

Cairt Fhine Gall In It Together

Discover More

Tá sé mar aidhm ag Cairt Fhine Gall ‘In It Together’ gnólachtaí a aontú ar fud an chontae chun tacú lena chéile mar chuid den tionscnamh #FingalInItTogether atá á thiomáint ag an gComhairle, na Cumainn Tráchtála agus Siopa Mullach Íde

Fingal In It Together

Cairt Fhine Gall In It Together

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall Cairt Fhinne Gall In It Together i mBinn Éadair, trí cinn de Chumann Tráchtála an chontae agus Siopa Mullach Íde.