Seirbhísí Corporáideach

Foireann Shinsir Chomhairle Contae Fhine Gall

Rannán

Ainm

Grád

Ríomhphost

Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais

 

 

 

Acmhainní Daonna

Joe O'Reilly

OFS

[email protected]

Teicneolaíocht Faisnéise

Dominic Byrne

Ceann Cúnta TF

[email protected]

Cumarsáid, Seirbhísí Saoránach; Seirbhísí Corparáideacha & Áiseanna Foirgníochta

Brian Buckley

OFS

[email protected]

 

 

 

 

Oibríochtaí agus Seirbhísí Uisce

 

 

 

Limistéar Feidhme Bhaile Brigín / Sord

Paul Smyth

OFS

P%61ul.Smy%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Limistéar Feidhme Mhullach Íde/Bhinn Éadair 

Karen Gallagher

Innealtóir Sinsearach

[email protected]

Limistéar Feidhme Bhaile Átha Cliath15 

Vanessa Carey

OFS

[email protected]

Seirbhísí Uisce

Colm Keenan Innealtóir Sinsearach [email protected]

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta 

 

 

 

Forbairt Turasóireachta

Mary Godwin

OFS

[email protected]

Forbairt Eacnamaíochta, 

Aoife Sheridan

OFS

[email protected]

Oifig Fiontraíochta Áitiúil

Oisin Geoghegan

Ceann Fiontraíochta Áitiúil

[email protected]

 

Pleanáil agus Infrastruchtúr Straitéiseach 

 

 

 

Rialú Foirgníochta, Bannaí, Ranníocaíochtaí Forbartha

Philip Long

OFS

[email protected]

Pleanáil Bóithre agus Rialú Pleanála

Paul Carroll

Innealtóir Sinsearach

[email protected]  

 

Pleanáil Páirceanna

Kevin Halpenny

Stiúrthóir Páirce Sinsearach

%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

An Timpeallacht Thógtha

Colin Gallagher

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach

Colin.Gall%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Peter Byrne

Pleanálaí Sinsearach

[email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Colm McCoy

Pleanálaí Sinsearach 

[email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

David Murray Pleanálaí Sinsearach davi%64.m%75r%72%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Comhaol, Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus Taisteal Gníomhach

 

 

 

Oibríochtaí

John Daly

Innealtóir Sinsearach

[email protected]

 

Taisteal Gníomhach

Sinéad Murphy

Innealtóir Sinsearach

[email protected]

Comhshaol

Catherine O'Donvan

OFS

[email protected]

Airgeadas

 

 

 

 

Airgeadas

Conor Molony

Cuntasóir Bainistíochta Airgeadais

[email protected]

Rátaí, Cuntais Iníoctha, Táillí

Shay Barker

OFS

[email protected]

Tithíocht agus Pobal

 

 

 

Bainistíocht Eastáit, Cothabháil, Tacaíocht Tithíochta

Áine Donlon Kavanagh

A/OFS

[email protected]

Rialú Buiséadach, Cíosanna, Deontais, RAS

Mary Egan

OFS

[email protected]

Pobal

Naomi Weir

OFS

[email protected]

Leabharlanna

Betty Boardman

Leabharlannaí Contae

[email protected]

Ailtirí

 

 

 

Ailtirí

David Byrne

 

Ailtire Sinsearach

[email protected]

Ailtirí

Pat Boyle

 

Ailtire Sinsearach

[email protected]