Seirbhísí Corporáideach

Foireann Shinsir Chomhairle Contae Fhine Gall

Rannán

Ainm

Grád

Ríomhphost

Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais

 

 

 

Acmhainní Daonna

Joe O'Reilly

OFS

[email protected]

Teicneolaíocht Faisnéise

Fergus Healy

Ceann Cúnta TF

[email protected]

Cumarsáid, Seirbhísí Saoránach; Seirbhísí Corparáideacha & Áiseanna Foirgníochta

Brian Buckley

OFS

[email protected]

 

 

 

 

Oibríochtaí agus Seirbhísí Uisce

 

 

 

Limistéar Feidhme Bhaile Brigín / Sord

Paul Smyth

OFS

[email protected]

Limistéar Feidhme Mhullach Íde/Bhinn Éadair 

Karen A Gallagher

Innealtóir Sinsearach

[email protected]

Limistéar Feidhme Bhaile Átha Cliath15 

Vanessa Carey

OFS

[email protected]

Seirbhísí Uisce

Colm Keenan Innealtóir Sinsearach [email protected]

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta 

 

 

 

Forbairt Turasóireachta

Declan Power

OFS

[email protected]

Forbairt Eacnamaíochta, 

Aoife Sheridan

OFS

[email protected]

Oifig Fiontraíochta Áitiúil

Oisin Geoghegan

Ceann Fiontraíochta Áitiúil

OisinG%65o%67hega%[email protected] %61l.%69e" rel="nofollow"> [email protected]

Leabharlanna Betty Boardman Leabharlannaí Contae
 

[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

 

Pleanáil agus Infrastruchtúr Straitéiseach 

 

 

 

Rialú Foirgníochta, Bannaí, Ranníocaíochtaí Forbartha

Mary Godwin

OFS

[email protected]

Pleanáil Bóithre agus Rialú Pleanála

Paul Carroll

Innealtóir Sinsearach

[email protected]  

 

Pleanáil Páirceanna

Kevin Halpenny

Stiúrthóir Páirce Sinsearach

[email protected]

An Timpeallacht Thógtha

Colin Gallagher

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach

[email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Roisín Burke

Pleanálaí Sinsearach

[email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Colm McCoy

Pleanálaí Sinsearach 

C%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Malachy Bradley Pleanálaí Sinsearach [email protected]

Comhaol, Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus Taisteal Gníomhach

 

 

 

Oibríochtaí

John Daly

Innealtóir Sinsearach

[email protected]

 

Taisteal Gníomhach

Sinéad Murphy

Innealtóir Sinsearach

%53i%6eead.Murph%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

Comhshaol

Catherine O'Donvan

OFS

[email protected]

Airgeadas

 

 

 

 

Airgeadas

Conor Molony

Cuntasóir Bainistíochta Airgeadais

[email protected]

Rátaí, Cuntais Iníoctha, Táillí

Brian Murray

OFS

[email protected]

Tithíocht agus Pobal

 

 

 

Bainistíocht Eastáit, Cothabháil

Aoife Lawlor

OFS

[email protected]

Tacaíocht Tithíochta Liam Burke OFS [email protected]

Rialú Buiséadach, Cíosanna, Deontais, RAS

Mary Egan

OFS

[email protected]

Pobal

Naomi Weir

OFS

[email protected]

 

 

 

 

Ailtirí

 

 

 

Ailtirí

Carmel Byrne

 

Ailtire Sinsearach

[email protected]

Foirgníocht Chathartha

Pat Boyle

 

Ailtire Sinsearach

[email protected]

Foirgníocht Eacnamaíocht

Michael Gallagher

Suirbhéir Sinsearach Cainníochta 

[email protected]