Toghcháin Áitiúla 2019

Beidh an Toghcháin Áitiúla 2019 de bhun ailt 26 (2) den Acht um Rialtas Áitiúil 2001 ar siúl ar 24 Bealtaine 2019. Beidh na staisiúin vótála ar oscailt ó 7.00am go dtí 10.00pm.   

Foilsíodh Tuarascáil an Choimisiúin Teorann maidir le Toghcheantair in 2018. Mar thoradh rinneadh athruithe i dteorainneacha toghcheantair Chomhairle Contae Fhine Gall. Anois tá seacht Toghcheantair Aitiúil ag Comhairle Contae Fhine Gall mar seo a leanas:

Toghcheantar Áitiúil

Líon na gComhairleoirí

Baile Brigín

5

An Ros-Lusca

5

Sord

7

Binn Éadair-Mullach Íde

7

Baile an Bhlainséir-Mullach Eadrad

5

Caisleán Cnucha

6

Ongar

5

Iomlán

40

Seiceáil an clár

Is féidir leat cinnte a dhéanamh an bhfuil tú cláraithe chun vótála ag  Seiceáil an Clár 

Ba é an dáta deiridh ar glacadh le hiarratais chun bheith ar an bhforlíonadh do chlár na dtoghthóirí ná 7 Bealtaine 2019.

 

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí  

Má tá spéis agat a bheith i do iarrthóir do na Toghcháin Áitiúla, is féidir féachaint ar an bhfaisnéis agus na foirmeacha ábhartha ag an nasc seo a leanas nó is féidir leat glaoch a chur ar 01 - 890 5992 nó ríomhphost a chur chuig  c%61n%64i%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected] [email protected]

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

 

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

2019 Local Election Candidates