Seirbhísí Corporáideach

Scéim Teanga 2021-2024

Comhairle Contae Fhine Gall - 4ú Scéim Teanga 2021-2024

Gaeilge

Dheimhnigh an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán an scéim seo a thosóidh ar 11 Bealtaine 2021 agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is déanaí.

The Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media has confirmed this scheme with a commencement date of 11 May 2021 and it shall remain in force for a period of 3 years from this date or until  a new scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Act, whichever is  the later.

Comhairle Contae Fhine Gall 4ú Scéim Teanga 2021-2024 Gaeilge agus Béarla

 

Comhairle Contae Fhine Gall 3ú Scéim Teanga 2018-2021 Bilingual 

Scéim Teanga 2018 - 2021 - Plean Forfheidhmithe 

Irish Language Scheme 2018-2021 - Implementation Plan 

 

Comhairle Contae Fhine Gall Dara Sceim Teanga 2015 2018 BILINGUAL