Loughshinny Boathouse Artists’ Studio

Siúlóidí Cósta ar fud Fhine Gall

Discover More

Tá 88km de chósta idir Cill Fhiontain agus Baile Brigín...an bhfuil mórán de siúlta agatsa fós?

Táimid ag leanúint orainn de shiúlbhealach cósta a fhorbairt ar imeallbhord Fhine Gall ó theorainn Chathair Bhaile Átha Cliath go teorainn Chontae na Mí.

Tá forbairt an bhealaigh sin ag leanúint ar aghaidh i gcónaí agus is iad seo a leanas na codanna de atá ar oscailt don phobal cheana féin:

  • Binn Éadair trí Chill Fhiontain go Baile Dúill: Tá an bealach leagtha amach ar chláir taispeána sna háiteanna seo a leanas: Carrchlós Bhaile Scadán, Cé an Bhuidéil, Carrchlós Dhún Criofainn, Páirc Bhaile na Cille; agus ar an gcladach gar do stáisiún DART Bhinn Éadair.      
  • Port Mearnóg go Mullach Íde:  Téann an bealach ar aghaidh ar bhóthar an chósta go háiteanna amhail an Trá Mhín agus na Túir Martello i mBallaí Robac agus i bPort Mearnóg.
  • Mullach Íde go Sord:  Téann an bealach ón Muiríne i Mullach Íde taobh le bruach theas Inbhear an Mhóinéir Leathain chomh fada le Droichead an Mhótarbhealaigh.  Is féidir leanúint ar aghaidh timpeall an inbhir agus taobh leis an gcladach thuaidh chomh fada le Domhnach Bat.
  • Domhnach Bat go Port Reachrann: Ón gcabhsa iarnróid i nDomhnach Bat, is féidir le siúlóirí dul soir taobh le cladach thuaidh Inbhear an Mhóinéir Leathain agus ó thuaidh ansin thar Galfchúrsa an Chorrbhaile go dtí an túr Martello in aice leis an Óstán Waterside i nDomhnach Bat.  Tá na bealaigh ar taispeáint ar chláir taispeána i gCarrchlós Radharc an Túir, i bPort Reachrann agus i gCarrchlós na Trá, Domhnach Bat.
  • Loch Sionnaigh: Tá an tSiúlóid Chósta ag Loch Sionnaigh ar taispeáint ar chlár taispeána i gcarrchlós na trá.
  • Na Sceirí: Tá bealach curtha ar fáil taobh le hAsplanád an Chósta Theas agus is féidir le siúlóirí an cosán poiblí a úsáid chun dul ó thuaidh go hArd Giolláin agus Baile Brigín.
  • Baile Brigín:  Tá clár taispeána faoin Tarbhealach ag Trá Bhaile Brigín ar a léirítear na bealaí siúlóide ó thuaidh go Brí Mhór agus ó dheas go hArd Giolláin agus na Sceirí.

Tá tuilleadh eolais maidir le cúrsaí trá le fáil níos faide ar aghaidh.

Howth aerial shot

Coastal Walk: Howth through Sutton to Baldoyle

Overview

Beginning at the seafront at Howth, take a ramble along the picturesque coast. Trek up to Howth Head, savouring the view from on high. Descend closer to sea-level and continue on your way towards Sutton, through dramatic cliffs, Balscadden House and the lovely Balscadden Bay Beach. Perhaps enjoy a detour along the pier to Howth Lighthouse, and then make your way to the level expanse of Burrow Beach. Trace your way along the perimeter of the dramatically situated Sutton Golf Club, and finish up your journey at the Baldoyle stretch of the Coast Road. Read more
Howth walk
Coastal Walk: Howth through Sutton to Baldoyle
Beginning at the seafront at Howth, take a ramble along the picturesque coast.
Velvet Strand Beach Portmarnock

Coastal Walk: Portmarnock to Malahide

Overview

Set off along the Portmarnock coast road, traversing Portmarnock Beach and passing the 6th Century St Marnock’s Church. Head for the Velvet Strand and continue on past the Martello Tower, pressing on to reach the High Rock and Middle Rock near Robswall, which is another walking area open for you to try. Conclude your walk as you range up Malahide Beach and enter the charming town centre – now, why not treat yourself to a coffee or lunch to celebrate your achievement? Read more
Portmarnock Golf Club
Coastal Walk: Portmarnock to Malahide
Set off along the Portmarnock coast road.
Skerries Square

Coastal Walk: Skerries

Overview

Start your journey at South Shore Esplanade, tracing the outline of the coast as you ring around the Martello Tower and past the Harbour along the North Strand. Follow the rugged coast past the stately Ardgillan Castle and the Lady’s Stairs and make your way to Balbriggan Beach, to be greeted by a Martello Tower. Anyone up for ice cream? Read more
Skerries Coast
Coastal Walk: Skerries
Start your journey at South Shore Esplanade, tracing the outline of the coast as you ring around the Martello Tower and past the Harbour along the North Strand.
Balbriggan

Balbriggan Coastal Walks

Overview

Balbriggan beach is an ideal walking spot. Rich with history and natural vistas. Beyond the Martello Tower, heading further north you will see the imposing structure of Bremore Castle on your left. Read more
Balbriggan beach
Balbriggan Coastal Walks
Rich with history and natural vistas, Balbriggan beach is an ideal walking spot. Beyond the Martello Tower, heading further north you will see the imposing structure of Bremore Castle on your left.

All Rights Reserved © Fingal County Council