alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Páirceanna agus Tránna

Aimsigh trá

Balbriggan Coastal Shot

Síneann cósta Fhine Gall 88 ciliméadar ar fhad, ó Chill Fhionntain go Baile Brigín. Tá trí inbhear cosanta, gnáthóg riasc goirt agus trí cinn déag de thránna móra againn.  Tá an Life buailte linn san iardheisceart den réigiún.

Tosaíonn an séasúr snámha go hoifigiúil Dé Sathairn, an 3ú la  Meitheamh 2017.  Cuirtear gardaí tarrthála chuig na  tránna aitheanta go léir ó 11am go dtí 7pm ag an deireadh seachtaine amháin i mí an Mheithimh agus ansin ar feadh seacht lá na seachtaine i mí Iúil agus i mí Lúnasa.  Moltar don phobal a chinntiú nach dtéann siad ag snámh ach i  limistéir aitheanta shnámha, go dtugann siad na bratacha atá ar foluain faoi deara nuair a thagann siad ar cuairt agus go gcloíonn siad le haon treoracha a thugann na gardaí tarrthála.  Tá clár fógraí ag gach  trá aitheanta ar a gcuirtear eolas úsáideach faoi rudaí ar nós fógraí maidir le Cáilíocht Uisce Snámha. Nó féadann tú logáil isteach ar  splash.epa.ie  le haghaidh eolais agus an scéala is deireanaí faoinár dtránna go léir. Iarrtar ar thuismitheoirí/chaomhnóirí leanaí beaga a bheith ag faire i gcónaí ar leanaí chun timpistí a chosc.

All Rights Reserved © Fingal County Council