Seirbhís do Chustaiméirí an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí (an ÚITA)

Tá an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí tiomanta don chaighdeán seirbhíse is airde agus is féidir a sholáthar do bhaill den phobal i gcoitinne. 

Teagmháil a dhéanamh leis an ÚITA ar an nguthán

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí ghlaoch ar 01-8905998 

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an nguthán, déanfaimid an méid seo a leanas:

Déanfaimid gach iarracht do cheist a fhreagairt láithreach. Mura féidir linn é seo a dhéanamh, glacfaimid do shonraí agus déanfaimid teagmháil leat le freagra a luaithe agus is féidir.

  • Más gá dúinn do ghlaoch a aistriú chuig comhghleacaí, míneoimid an fáth a bhíonn leis. Cuirfimid ainm agus limistéar oibre an duine sin ar fáil duit agus cinnteoimid go n-atreoraítear do ghlaoch i gceart.
  • Freagróimid do gach teachtaireacht ghlórphoist go pras
  • Ní dhéanfaimid glaonna a atreorú chuig saoráidí glórphoist ach nuair a bhíonn an duine ábhartha gafa le glaoch eile nó nach bhfuil fáil air/uirthi nó má bhíonn sé/sí as láthair.

Teagmháil a dhéanamh linn trí chomhfhreagras scríofa ríomhphoist –  [email protected]

Má scríobhann tú chugainn:

Aithneoimid an comhfhreagras scríofa go léir laistigh de 3 lá oibre.

  • Déanfaimid gach iarracht, go ginearálta, chun freagra iomlán a thabhairt laistigh de 15 lá oibre.  Cinnteoimid go mbíonn ainm, uimhir ghutháin agus seoladh ríomhphoist teagmhálaí i ngach ceann dár bhfreagraí scríofa.
  • Déanfaimid iarracht scríobh chugat i bhfriotal simplí agus soiléir, agus míniú a thabhairt ar aon téarmaí teicniúla, más gá iad a úsáid.

Eolas Ginearálta agus Comhairliúchán/Foilseacháin

Foilsíonn an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (an ÚITA) eolas i gcaitheamh na bliana

Cinnteoimid go mbíonn an t-eolas go léir soiléir, tráthúil agus cruinn.

Cuirfidh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (an ÚITA) seirbhís ardchaighdeáin ar fáil le cúirtéis, íogaireacht agus a laghad moille uirthi agus cóimheas á chothú idir an soláthraí agus an custaiméir.

Tá gach príomhfhoilseachán ar fáil ar ár láithreáin ghréasáin https://www.fingal.ie/aircraft-noise-ca

 

Lean sinn ar Twitter: @aircraftnoiseca

 

https://www.fingal.ie/aircraftnoiseca/usefullinks

Naisc áisiúla:

 

An tAcht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019

Gearáin faoi Thorann Aerárthaí

ÚABÁC – Plean Bainistíochta Torann Aerfoirt 2018

Léarscáileanna Torainn an GCC

Plean Gníomhaíochta Torainn Chomhairle Contae Fhine Gall d’Aerfort Bhaile Átha Cliath 2019-2023

Cur chuige Cothrom na hEagraíochta Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (an EESI) i leith Torann Aerárthaí a Bhainistiú

Rialachán (AE) Uimh. 598/2014